Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
  • 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  • 1994 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
  • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2005 - 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzman hekim
  • 2000 - 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
MEMBERSHIPS
  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
  • Kocaeli Tabip Odası
  • Rejyonel Anestezi Derneği
PUBLICATIONS
  • Alagille syndrome and anesthesia management. Yildiz TS, Yumuk NO, Baykal D, Solak M, Toker K. Paediatr Anaesth. 2007, 17, 91-2
  • Pediatrik kaudal analjezide bupivakain''e eklenen farklı dozlardaki klonidin''in etkileri. T.Ş. Yıldız, H. Canatay, F. Korkmaz, N. Yumuk, M. Solak, K. Toker. Türk Anest Rean Der Dergisi Ek sayı Bildiri Özetleri 2003; 31 (2):204
TOP
How can we help you?