Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2013 Şişli Florence Nightingale Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2006 Fellowship of Europen Associotion of Cardiyology ( FESC )
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2005 Harvard Universitesi, Massachusetts General Hospital Girişimsel Kardiyoloji Bölümü
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)
EXPERIENCE
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2017 Şişli Florence Nightingale Hastanesi / Kardiyoloji / Anjiyografi Bölümü
MEMBERSHIPS
 • European Association of Coronory Percutaneous Interventions (EAPCI)
 • Europen Society Of Cardiology Fellow (FESC)
 • Türk Tabip Odası
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi
PUBLICATIONS
 • Two year follow up of sirolimus eluting stent versus paclitaxel eluting stents in acute myocardial infarction International Journal of Angiology 2012; 21:53-58 Erdim R, Helvacioglu F, Görmez S, Karabay KO, Aytekin V.
 • Celiac artery aneurysm. Medicinski Arhiv 2012; 66:283-4 Karabay KO, Geceer G, Erdim R.
 • Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. Heart Surgery Forum 2012; 15:200-3 Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B.
 • Transcatheter aortic valve implantation: A novel perspective by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography. Anatolian Journal of Cardiology 2011; ll:E32-E33 Aytekin S, Tayyareci Y, Erdim R, Catakoglu AB, Akpinar B, Aytekin V.
 • Ventricular Fibrillation During Recovery Period of Exercise Testing: Seven years of follow-up. Balkan Medical Journal 2011; 28:448-449 Gemici G, Erdim R, Oktay A.
 • İlaç salınımlı stentlerin ilaç farmakokinetiği ve ilaç salınım özellikleri. (Derleme) Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, İlaç Salınımlı Stentler Özel Sayısı 2009; 2(3):l-8 Erdim R, Özen E, Aytekin V.
 • Yardımcı cihazların stent devrindeki endikasyonlan:Rotasyonel Aterektomi, Direksiyonel Koroner Aterektomi, Trombektomi ve Lazer Anjiyoplasti. (Derleme) Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, Girişimsel Kardiyoloji Özel Sayısı 2009; 2(l):70-77 Karabay KO, Erdim R, Aytekin V.
 • Akut miyokard infarktüsünü taklit eden miyokarda metastatik meme kanseri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2007; 35:303;305. Gemici G, Tezcan H, Erdim R, Oktay A.
 • Kronik hemodiyaliz tedavisi almakta olan hastalarda kardiyak troponin T''nin prognostik önemi. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences 2006, 18:107-111 Erdim R, Gemici G, Duman D, Özener Ç, Oktay A.
 • Kararsız angina pektoris olgusunu taklit eden mesane feokromositoması olgusu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22:59-62 Fak AS, Tezcan H, Erdim R, Gogas D, Türken L, Oktay A.
TOP
How can we help you?