Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji, MA
 • 2013 Hebrew University of Jerusalem, Psikoloji
 • 2013 Harp Akademileri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler ABD, MA
 • 2010 Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, BA
EXPERIENCE
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Akromegali Hastaları İçin Destekleyici Grup Terapisi Yardımcı Psikoterapist
 • 2017 - 2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi / Psikoterapist
 • 2017 - 2018 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Birimi / Psikoterapist
 • 2017 - 2017 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi K Servisi, (Kadın Psikoz) / Stajyer Psikolog
 • 2017 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Bölümü / Misafir Öğretim Görevlisi / Klinik Psikoloji Dersi
 • 2015 - 2015 Genç Hayat Vakfı, Soma-Kınık Öğretmen Destek Eğitimleri Soma - Kınık, Manisa / Psikolog-Eğitmen
 • 2014 Türk Psikologlar Derneği, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi, SomaDA Projesi ?Travma Sonrası Olumlu Ebeveynlik Becerileri Geliştirme ve Aile İçi Şiddet Seminerleri Soma, Manisa / Türk Psikologlar Derneği, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi, SomaDA Projesi / Psikolog - Eğitmen
 • 2013 - 2014 Akademetre, Kantitatif Araştırmalar Departmanı / Psikolog - Kıdemli Araştırma Uzmanı
 • 2013 - 2013 Millward Brown, Kalitatif Araştırmalar Departmanı / Psikolog-Araştırma Uzmanı
 • 2012 - 2013 Hebrew University of Jerusalem, Israel / Bilinçaltı Laboratuvarı / Araştırma Asistanı
 • 2011 - 2012 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü / Araştırma Görevlisi
MEMBERSHIPS
 • Türk Psikologlar Derneği Üyesi 2014-2016 / Genel Sekreter
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 • Türk Psikologlar Derneği Üyesi
PUBLICATIONS
 • Cinsel suçlarda saldırgan profili Türkiye Klinikleri, 4(1), 49-57 (2018) Oral, G. ve Sözer Dabanlıoğlu, S.
 • Çağın ruhsal örselenmeleri: Çocuklara ağır miras. Herkese Bilim Teknoloji, 45, 8-9 (2007) Oral, G. ve Sözer Dabanlıoğlu, S.
 • Yerinden Olmak, Kimliğinden Olmak Mı?: Göçün Kimlik Üzerine Etkileri, Nesilden Nesle İntikal ve Mülteciler Hukuku Üzerine. Prof. Dr. Cahit ÖZEN anısına, 5. Tıp Hukuku Günleri: Savaş ve Mültecilik, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 2015 Oral, G., Sözer Dabanlıoğlu, S. ve Demircan, T. (2015, Ekim).
 • Teşkilat-ı Mahsusa''nın Kuruluşunun 100. Yılında Türk İstihbaratı Proaktif İstihbarat, Ed: Ümit Özdağ ve Merve Önenli Güven Ankara: Kripto Yayınları Sözer Dabanlıoğlu, S.
 • Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütlerinin alıkoyma ve sorgularda kullandığı psikolojik teknikler Uluslararası İlişkiler, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü. (2013) Sözer, S.
TOP
How can we help you?