Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1974 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1970 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 1990 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1982 - 1998 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şef
 • 1974 - 1982 Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi
 • 1970 - 1974 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Uzman Hekim
MEMBERSHIPS
 • Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • Türk Otorinolarengoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Level of vocal folds as projected on the exterior thyroid cartilage. Cınar U, Yiğit O, Vural C, Başak T, Alkan S, Kayaoğlu S. Dadas B. Laryngoscope. 2003 Oct; 113 (10): 1813-6
 • The effevt of topical fluticasone on nasal nitric oxide levels in a patient with allergic rhinitis. Vural C, Güngör A. Ear Nose Thorat J. 2003 Aug; 82(8):592-7
 • Oncocytic carcinoma of the parotid gland: report of a new case. Cınar U, Vural C, Başak T, Turgut S. Ear Nose Throat J. 2003 Sep; 82 (9): 699-701
 • Variations of nasal nitric oxide in a subject with allergic rhinitis: a longitudinal study. Vural C, Güngör A. Am J Otolaryngol. 23(4): 191-5 (2002 Jul-Aug)
 • A method for offline nasal nitric oxide measurement. Güngör A, Vural C. Ear Nose and Throat J. 81(7):449-53 (2002 Jul)
 • Nocturnal enuresis and upper airway obstruction. Cınar U, Vural C, Çakır B, Topuz E, Karaman MI. Int J Pediatr Otorhinoloryngol. 59(2):115-8 (2001 Jun)
 • Tip 1 diabetes mellitusun sıcanlarda kulak zarı perforasyonlarının kapanması üzerine etkisi. Yavuz E, Çınar U, Seven H, Vural Ç, Senvar A. KBB ihtisas Dergisi 8(6):458-462, 2001
 • Kulak cerrahisinde dril (tur) kullanımının postoperatif erken dönemde kemik yolu işitme eşikleri üzerine etkisi. Tilki S, Çınar U, Vural Ç, Şenvar A. KBB ihtisas Dergisi. 2000;7(2):121-4
 • Our experience with pectoralis major myocutaneus flap and its complications in head and neck reconstrution. Marmara Medical Journal 12 (2): 82-5, 1999 Çınar U, Çalış AB, Seven H, Vural Ç, Özçelik HS, Çelikoyar M, Şenvar A.
TOP
How can we help you?