Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1997 Radyoloji
 • 0 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2012 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Girişimsel Radyoloji Bölümü Uzman Hekim
 • 1997 - 2006 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Uzman Hekim
 • 1992 - 1997 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Asistan Hekim
 • 1991 - 1992 Yenibosna Sağlık Ocağı
 • 1987 - 1990 Siverek Sağlık Ocağı
MEMBERSHIPS
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği
 • European Society of Radiology
PUBLICATIONS
 • Inevitable hemodialysis for treatıng resistant hypertension in a patient with leriche syndrome. Clinics (Sao Paulo). 2012 December; 67(12): 1483?1486. doi: 10.6061/clinics/2012(12)21 Murvet Yılmaz, Ozlem Harmankaya, Can Çalışkan, Ayşe Sinan Arar, Cuneyt Akgöl, Kayhan Ertürk, Abdulkadir Unsal.
 • The importance of experience in percutaneous liver biopsies guided with ultrasonography a lesion-focused approach. Acad Radiol. 2012 Feb;19(2):256-9. Epub 2011 Nov 30. Caliskan KC, Cakmakci E, Celebi I, Basak M.
 • Polyorchidism Acase report and review of the literature Andrology open access 2012 DOİ 10.4172/2167-0250.1000102 Nurettin Cem Sonmez, Fatih Kılınç, Serdar Arısan, Kosti Can Caliskan.
 • Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokateter embolizasyon ile tedavisi Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 44, sayı:3-2010. K.C. Çalışkan, S.M. Ulusay, E. Uysal, Ş. Türk, Z. Karpat.
 • Bilateral adrenal abscesses as a complication of neonatal suprarenal hemorrhage. Pediatr Int. 2010 Aug;52(4):e207-8. doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03134. Kutluk G, Cetinkaya F, Aytac DB, Caliskan CK.
 • Diagnosis in Childhood Abdominal Burkitt?s Lymphoma Society of Surgical Oncology (ISI), 2476-2479 pp., 2010, DOI: 10.1245/s10434-010-1113-1 Sema Vural, Didem Baskin, Oner Dogan, Nedim Polat, Can Caliskan, Nafiye Urganci, Serap Karaman, ,
 • Wilms tümörü ön tanılı olgulardatanısal sorunlar. Cocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı cilt 23 ek sayı yıl 2009. Yalçın M, Canmemiş A, Karadağ ÇA, Baskın D, Vural S, Çalışkan C, Sever N, Dokucu Aİ.
 • Metastatik Over katsinomu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 40, sayı:1-2006. Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşim Özağar, Can Çalışkan.
 • Konjenital adrenal hiperplazide testiküler adrenal rest doku: Tanı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 40:2-2006. K. Can Çalışkan, Alper Özel, Nihal Memioğlu, A. Şenol Çelebi, Ahmet M. Halefoğlu, Zeki Karpat
 • Apendiks mukoselinde radyolojik görüntüleme: İki apendiks mukosel olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 40, sayı:3-2006. Alper Özel, Ozan Karatağ, Gülden Karatağ, Can Çalışkan, Muzaffer Başak.
TOP
How can we help you?