Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2013 Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Profesör
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi / Doçent Doktor
 • 1990 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1983 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında / Akademik Ve Eğitim Faaliyetleri
 • 2010 - 2017 Özel Erdem Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Direktörlüğü
 • 1999 - 2010 Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği
 • 1998 - 1999 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 1994 ABD New York Mount Sinai Hastanesi / Klinik Gözlem
 • 1994 ABD Cleveland Clinic de International Scolar Statüsünde Çalışma
 • 1991 - 1992 Haydarpaşa GATA Kalp Damar Cerrahisi Kliniği / Uzman Doktor
 • 1990 - 1998 Siyami Ersek Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Başasistanlığı
 • 1983 - 1985 Afyon- Dereçine Sağlık Ocağı Tabipliği / Mecburi Hizmet
MEMBERSHIPS
 • European Association for Cardio-Thoracic Surgery
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Derneği
 • Türk Kardioloji Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
PUBLICATIONS
 • Yüzeyel femoral arterin tam açık endarterektomisi Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;22(2):431-434. DOI:10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8642 İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen.
 • Kateter destekli trombektomi: İki olguda trombektomi Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 1056/tgkdc.dergisi.2014;22(3):656-60 İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Ali Fırat, Fuat Bilgen
 • Arteriyovenöz fistül anevrizma revizyonlarında anevrizmorafi ve plikasyon: Klinik deneyimlerimiz Turkish J Thorac Cardiovasc Surg2014;22(1):71-75doi10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8495. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen.
 • Aktif ya da iyileşmiş venöz ülser tedavisinde Doppler usg ile işaretlenmiş perforan venlerin subfasial açık ligasyonunun yeri; orta-geç dönem sonuçlarımız Damar Cer Derg 2013;22(1):136-41. doi:10.9739/uvcd.2012-33263. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, İlhan Yurdakul, Fuat Bilgen.
 • Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom Turkish JThorac Cardiovasc Surg 2013;21(4):936-943. doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8328. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen
 • Marfan sendromu ve asendan aort hastalığı Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg ? Special Topics 2012;4(1):1-6. Fuat Bilgen, İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Hilal Kurtoğlu Gümüşel
 • Distal hemodiyaliz erişim yolu için ön kol dorsal seyirli basilik ven transpozisyonu: Cerrahi tekniğimiz ve orta dönem sonuçlarımız DamarCerDerg2012;21(1):1-5. İsmail Oral Hastaoğlu, Can Çağlar Erdem, Fuat Bilgen
 • Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Karotis Arter Hastalığı ve Vertebrobaziler Yetmezlik İnsidanslarının Ameliyat Sonrası Serebrovasküler Atak İnsidansları ile Karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 19(2), 127-37 (2011) A. Ülger, S. Şahin, F. E. Bahadır, N. Uzunlulu, A. K. Tuygun, Y. Arslan, F. Bilgen
 • Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: orta dönem sonuçlar Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(4):513-517. doi10.5606/tgkdc.dergisi.2011.079. İsmail Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen
 • Biküspid Aortada Çıkan Aort Replasmanı: Ne Zaman ? Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 19 (Supp 2), 15-18 (2011) F. Bilgen
TOP
How can we help you?