Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1998 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu /Yürütme Kurulu Üyesi
 • 2014 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • 2013 - 2014 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2012 - 2014 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu / Başkan
 • 2010 - 2013 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2010 - 2012 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu / Yürütme Kurulu Üyesi
 • 2010 Newcastle University Freeman Hospital Cardiothoracic Transplant Unit / Akciğer Transplantasyonu Eğitimi / Toraks Derneği Bursu
 • 2008 Vienna University Medical School Cardiothoracic Transplant Unit / Akciğer Transplantasyonu Eğitimi / European Respiratory Society Bursu
 • 2005 - 2010 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2003 Mycobacteriology Laboratory of National Jewish Medical and Research Center, Denver, USA / Tüberküloz Mikobakteriyolojisi Eğitimi
 • 1998 - 2005 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
MEMBERSHIPS
 • Verem Savaş Derneği
 • European Respiratory Society
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • American Thoracic Society
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Association of European Respiratory Society Fellows
PUBLICATIONS
 • The Tupeg Study Investigators.Should Low-Molecular-Weight Heparin be Preferred Over Unfractionated Heparin After Thrombolysis for Severity Pulmonary Embolism Clin Appl Thromb Hemost. 2015 Jan 27. Senturk A, Ucar EY, Berk S, Ozlu T, Altınsoy B, Dabak G, Çakır E, Kadıoglu EE, Sen HS, Özsu S
 • Tupeg Study Investigators.Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: results from Turkey Pulmonary Embolism Group (Tupeg) study. Thromb Res. 2014 Jun;133(6):1006-10 Ozsu S, Ozlu T, Senturk A, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altınsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A
 • "Kataterle İlişkili Kandidemi Olgusu:Katater Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?" Yoğun Bakım Dergisi2013; ll(l):27-32. Doğan Kaya S., Gürsoy B., Altınay E., Güler C, Dabak G., Beykal Z., Arınç B., Tan B., Alp HM.
 • "History of Lung Transplantation" Solunum 2013, Vol: 15, Sayı 2 S:82-87. Dabak G
 • "Akciğer malignitesi tanısında bronkoskopik dar bantlı görüntüleme tekniği" Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 2012;20(4):812-819. AYaylı N, Dabak G, Levent E, Saygı A, Aksoy F.
 • "Comparison of tuberculin skin testing and QuantiFERON-TB Gold-In Tube test in health care workers" Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011;59(1): 43-47. Çağlayan V., Ak Ö., Dabak G., Damadoğlu E., Ketenci B., Özdemir M., Özer S., Saygı A.
 • Silikozis tanısı ile yapılan tek taraflı akciğer nakli:Türkiye''deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu" Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 2011;19(3):455-462.
 • "The evaluation of the Quantiferon-TB Gold test in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis." Jpn J Infect Dis. 2009 Mar;62(2):149-51. Ak O, Dabak G, Özer S, Saygi A, Dabak R.
 • "Pulmoner lezyonların değerlendirilmesinde endobronşiyal ve transözofageal ultrasonografi" Kartal Eğitim ve Araştırma Tıp Dergisi 2008: Cilt 19 Sayı 2;102-112. Dabak G, Saygı A.
 • 1988-2004 yılları arasında AİDS olgularının akciğer tutulumları ve klinik seyirleri açısından değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Cilt 45, Sayı 3 temmuz-Eylül 2005; 141-145 Süngün F, Saygı A, Öztürk E, Özdemir M, Dabak G, Tümer Ö, Yurteri G, Hazar A.
TOP
How can we help you?