Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1997 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2005 Kızılay Hastanesi
 • 2005 - 2005 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Elektrofizyoloji Bölümü
MEMBERSHIPS
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Kompleks parsiyal nöbetli hastalarda serum prolaktin düzeyleri. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2002.
 • Sneddon sendromlu olgu sunumu. Haki C, Bakar M, Bilici N. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya.
 • Ovarian hiperstimulasyon sendromuna bağlı gelişen sol sigmoid, transvers sinüs ve internal juguler ven trombozu. Erer S, Oğul E, Bora İ, Bilici N, Uncu G, Tüfekçi M. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya.
 • Status epileptikus Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar editörler Prof.Dr.Erhan Oğul, Prof.Dr.Kaya Aksoy 2010, S23 Bilici N.
 • İntraserebral kanamalar Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar editörler Prof.Dr.Erhan Oğul, Prof.Dr.Kaya Aksoy 2010, S53 Bilici N.
 • Investigation of neuroprotective effects of cyclooxygenase inhibitors in the 6-hydroxydopamine induced rat Parkinson model. Turk Neurosurg 19(3):230-6 (2009) PMID 19621286 Gören B, Mimbay Z, Bilici N, Zarifoğlu M, Oğul E, Korfali E.
 • Non-small cell lung cancer presenting as a bilateral metastatic brachial plexopathy Department of Neurology, UniversityNeuroanatomy, 2002, Volume1, Pages 26-28. Necdet Karli (1), Kader Karli Oguz (2), Mehmet Zarifoglu (1), Nebahat Bilici (1), Ozgur Cakir (3)
 • Nörobruselloz tanısı ile takip edilen hastada gelişen demyelinizasyon (atipik multipl skleroz) olgusu. Turan F, Bilici N, Hanoğlu Ö, Heper Y, Yılmaz E, Cordan T. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001, Antalya.
 • Yoğun bakım ünitesinde nazokomiyal enfeksiyonların insidansı, risk faktörleri ve prognoza etkilerinin incelenmesi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001, Antalya. Karlı N, Bilici N, Heper Y, Yılmaz E, Gül H.
TOP
How can we help you?