Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2005 Anadolu Sağlık Merkezi
MEMBERSHIPS
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Bursa Cerrahi Derneği
PUBLICATIONS
 • Colorectal Cancer Under 45 Years. Zorluoğlu A, Yılmazlar T, Özgüç H, Bagcıvan E, Güner O. Hepato-Gastroenterology.
 • Laparoskopik Apendektomi Deneyimimiz (132 olgu) Laparoscopic Appendectomy Experience (132 cases) V.Tümay, O.Güner, A.Zorluoğlu Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Cilt 20 Sayı : 3 2010
 • Stapler Hemoroidopeksi: 50 olgunun prospektif değerlendirmesi - Stapled hemorrhoidopexy: Prospective Evaluation of 50 Cases O.Güner, V.Tümay, A.Zorluoğlu Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Cilt 19 Sayı : 2 2009
 • Preoperatif Oral Karbonhidrat Verilmesinin Postoperatif İnsülin Rezistansına Etkisi. Güner O, Korun N, Özgüç H, Yılmazlar T. 4. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aralık 2002 BURSA. En İyi Bildiri Ödülü
 • Aggressive Surgery Increases Survival in Patients With Proximal Gastric Cancer. Güner O, Bilgin S, Tümay V., Özgüç H, Yılmazlar T. 12.World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologist, 2002
 • Meme Kanseri:Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Taşdelen İ, Bilgel H, Yünük Ö, Güner O, Bilgel N. Eurosurgery 2000&Turkish Surgical Congress, Haziran 2000 İSTANBUL
TOP
How can we help you?