Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2008 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2011 Nusaybin Devlet Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
 • 2009 - 2010 Özdere Özel Eğitim Merkez Komutanlığı / Kardiyoloji Uzmanı (Askerlik Görevi)
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Odası Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • TKD Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
 • TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu
 • TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu
PUBLICATIONS
 • The relationship between epicardial adipose tissue and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Heart Vessels. 2014 Jan 12. Zencirci E, Zencirci AE, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Uğurlucan M, Ozden K, Erdem A, Güllü AU, Ekmekçi A, Velibey Y, Erer HB, Celik S, Akyol A.
 • The relationship between Gensini score and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Kardiol Pol. 2014 Jan 10. doi: 10.5603/KP.a2013.0355. Esen Zencirci A, Zencirci E, Degirmencioglu A, Karakus G, Ugurlucan M, Gunduz S, Ozden K, Erdem A, Karadeniz F, Ekmekci A, Erer H, Sayar N, Eren M.
 • The effect of mild left ventricular diastolic dysfunction on outcome after isolated coronary bypass surgery. Kardiol Pol. 2014 Jan 10. doi: 10.5603/KP.a2013.0354. Değirmencioğlu A, Senay S, Güllü U, Zencirci E, Karakuş G, Ugur M, Buturak A, Alhan C
 • A rare manifestation of atrial fibrillation in the presence of Wolff-Parkinson-White syndrome: tachycardia-induced cardiomyopathy. 2014 Mar;42(2):178-181. doi: 10.5543/tkda. 2014.69812.Turk Kardiyol Dern Ars. Değirmencioğu A, Karakuş G, Baysal E, Zencirci E, Cakmak N.
 • Contrast Induced Nephropathy can be Surpassed with Meticulous Attention Even in Patients with Severe Renal Dysfunction. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2013 Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E, Akyol A.
 • Sol Ana Koroner Arter Tıkanıklığı:Her Zaman Felaket Göstergesi midir? Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2013 Değirmencioğlu A, Karakuş G, Akyol A.
 • Akut inferior miyokard infarktüsü ile gelen hastada sağ sinus valsalvadan köken alan dominant sirkumfleks arter oklüzyonu ve sağ radial arter yoluyla yapılan başarılı primer perkütan koroner girişim. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 2, Nisan 2013 Değirmencioğlu A, Akyol A.
 • Pleating Artifact in Circumflex and Left Main Coronary Arteries Resembling Dissection During PCI. Cath Lab Digest 2013 Oct; Volume 21, Issue 10. Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E.
 • Electrophysiologic Effects of Statins in Patients with Ischemic Cardiomyopathy and Ventricular Tachyarrhythmia. Kuwait Medical Journal 2013; 45 (4): 307 ? 312 Degirmencioglu A, Karakus G, Buturak A, Cakmak N, Sipahi I, Akyol A.
 • Kawasaki hastaligi gecirmis bir cocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasinin trombozu ve buna bagli gelisen kronik sol on inen arter okluzyonu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2013;41(2):doi:10.5543/tkda. 2013.85382 Degirmencioglu A, Celiker A, Akyol A, Gemici G.
TOP
How can we help you?