Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1979 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1974 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2010 Florence Nightingale Hastaneleri / Üroloji Bölüm Sorumlusu
 • 1992 - 1997 International Hospital / Üroloji Bölüm Sorumlusu
 • 1985 - 1986 İskoçya Edinburgh Üniversitesi Western General Hospital Honorary Registrar
 • 1981 - 2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
 • 1979 - 1980 Erzincan Askeri Hastanesi / Üroloji Uzmanı
MEMBERSHIPS
 • Avrupa Robotik Cerrahi Derneği
 • Amerikan Üroloji Derneği
 • Endourological Society
 • Endoüroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Case report:laparoscopically-treated giant renal hydatid cyst. J Endourol. 2008 Mar;22(3):529-32. Demirkesen O, Yavijz N, Gitgez S, Onder AU, Kural AR.
 • Radical retropubic prostatectomy as a solo therapy for treatment of adult Rhabdomyosarcoma. 2008 Summer;5(3):203-5. Sevinc C, Akpinar H, Tufek I, Obek C, Kural AR.Urol J.
 • Transperitoneal laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Parsiyel Nefrektomi Laparoskopik Üroloji Özel sayısı: Türkiye Klinikleri Dergisi, 3, 4:23-27 (2007). Kural AR., Demirkesen O., Argun B.
 • Bilateral percutaneous nephrolithotomy in a patient with hemophilia A disorder. Urol Int. 2007;78(4):370-3. Kural AR, Demirkesen O, Alici B, Obek C, Tunc B, Ozkan B.
 • Surgical treatment of retroperitoneal leiomyosarcoma with adjuvant radiotherapy. 2007 Summer;4(3):180-3. Tufek I, Akpinar H, Sevinc C, Alici B, Kural AR. Urol J.
 • Methylguanine DNA methyltransferase activities, glutathione s transferase and nitric oxide in bladder cancer patients. Cancer Invest. 2006 Apr-May;24(3):256-60 Saygili EI, Akcay T, Dinçer Y, Obek C, Kural AR, Cakalir C.
 • Ürolojik böbrek cerrahisinde laparoskopi. Üroonkoloji Bülteni, Kural AR; Demirkesen O., Argun B. 1, 13;5-10, 2005
 • Ön arka yama ile gerçekleştirilen laparoskopik sakrokolpopeksi ilk deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi, 31, 2;253-258, 2005 Demirkesen O., Çetinel B., Kural AR., Özkan B., Yavuz N., Öner A.
 • Üst Üriner Sistem Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Fleksibıl Üreteroskopi Türk Üroloji Dergisi, 29:454-459, 2003 Akpınar H., Tüfek İ., Gürtuğ A., Kural A.R
 • Von Hippel Lindau Hastalığı Türk Üroloji Dergisi, 29 (1):35-38, 2003 Uzun, H., Kalkan, M., Demirkesen, O., Kural, A.R., Yalçın, V
TOP
How can we help you?