Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2009 European Board of Urology
 • 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2012 Ceyhan Devlet Hastanesi
 • 2009 - 2011 Tunceli Devlet Hastanesi
 • 2009 - 2010 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği
 • Çukurova Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • İnternational Young Urologist Association
 • Üroonkoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • "Prematür ejakülasyona güncel yaklaşım" Düzce Tıp Dergisi Alp BF, Eken A.
 • "Kardiyovasküler hastalıklar ve erektil disfonksiyon" Androloji Bülteni; 40:14-18(2010)(derleme) Eken A, Arıdoğan İA.
 • "Küçük renal tümörlü hastalara yaklaşım" Üroonkoloji Bülteni, 4:13-16 (2008) Derleme Soyupak B, Eken A.
TOP
How can we help you?