Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1981 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1991 - 2009 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Özel Adana Ortodoğu Hastanesi
 • 1990 - 1991 İzmir 600 Yataklı Askeri Hastanesi
 • 1989 - 1990 Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi
 • 1981 - 1984 Konya-Karpınar Sağlık Ocağı Hekimliği
MEMBERSHIPS
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Spinal Cerrahi Grubu Derneği
PUBLICATIONS
 • Ceytazidime As Monotherapy in Neurosugical İnfections Procedings 16 th International Cougree Of Chemothrapy
 • Sivil Spinal Ateşli Silah Yaralanması Türk Nöroşirurji Dergisi 2006 Cilt:16 Sayı:3 /188?193
 • Intra Kranial Patolojilerde Ültrasonografinin Tanı Değeri Türkiye Klinikleri Degisi 1989 Cilt:7 Sayı:5
 • Köpeklerde Karotid-Subklavyan Arter Transpozisyonu: Karotid Endarterektomiye Bir Alternatif Türk Nöroşirurji Dergisi Ek:1 1989:134
 • Over Drenaj Komplikasyonları Begu Dergisi Ekim 1988 Cilt:1Sayı:6
 • Beyin Tümörlerinde ATP-AZ Aktivitesi Begu Dergisi Nisan 1988 Cilt:1 Sayı:4
 • Opere Serebellar Enfektlar 15-18 Ekim 1988 Bodrum 1 Nöroşirürji Kongresi Poster
 • Plastinize Heterogrettler Begu Dergisi Nisan 1988 Cilt:1 Sayı:4
 • Basal Ganglion Kalsifikasyonu ve Konuüliyonun Hipo Paratiroidizm İle İlgisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ocak 1987 Cilt:12 Sayı:1
 • Nöral Protezler Begu Dergisi Ekim 1987 Cilt:1 Sayı:2
TOP
How can we help you?