Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2009 Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
 • 1997 - 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • 1988 - 1997 Bursa Devlet Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Onkoday
 • Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Bursa Şubesi
 • Acil Tıp Derneği
PUBLICATIONS
 • Küratif tedavi edilen KHDAK?li olgularda 1.aydaki tedavi yanıtı ile sağkalım ilişkisinin incelenmesi. Kanser Gündemi 1999: 4(2): 38-40. Sarıhan S, Sözer N, Saran A, Üzümlü H, Engin K.
 • Evaluation of infections in non-small cell lung cancer patients treated with radiotherapy. Cancer Detection and Prevention 29 (2005) 181-188. Süreyya Sarihan, Ilker Ercan, Asli Saran, Sibel Kahraman Çetintas, Halis Akalin, Kayihan Engin.
 • Factors influencing cosmetic results after breast conserving management (Turkish expreience). The Breast (2002) 11, 72-80. S.K.Çetintaş, L.Özkan, M.Kurt, A.Saran, I.Taşdelen, S.Tolunay, U.Topal and K.Engin.
 • İnvaziv papiller meme kanseri: Olgu sunumu ve literatür incelemesi. Meme Hastalıkları Dergisi 2001: 8(2): 35-39. Özkan L., Çetintaş S.K., Saran A., Tolunay Ş., Taşdelen İ., Engin K.
 • Küçük hücreli ve bilateral meme kanseri: Olgu sunumu ve literatür incelemesi. Meme Hastalıkları Dergisi 2001: 8(2): 27-30. Çetintaş S.K., Özkan L., Yerci Ö., Saran A., Taşdelen İ., Engin K.
 • Üst dudak yerleşimli asinik hücreli karsinom: Olgu sunumu. Kanser Gündemi 2000: 5(2): 27-29. Saran A, Özkan L, Balaban Adım Ş, Yerci Ö, Engin K.
 • Bilateral meme kanserli olguların klinik ve patolojik özellikleri. Meme Hastalıkları Dergisi 2000: 7(3-4): 35-38. Özkan L, Saran A, Kahraman Çetintaş S, Tolunay Ş, Taşdelen İ, Topal U, Ediz B, Engin K.
 • Akciğer karsinomlu olgularda radyoterapi sırasında görülen enfeksiyonların değerlendirilmesi. Akciğer Arşivi 2000: 1(4): 195-200. Sarıhan S, Saran A, Kahraman Çetintaş S, Özkan L, Engin K.
 • Primer kutanöz nöroendokrin karsinoma (Merkel hücreli karsinoma) 3 vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi: Türk Onkoloji Dergisi 1999: 14(4): 199-201. Özkan L, Saran A, Engin K.
TOP
How can we help you?