Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 2004 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Medicana Çamlıca Hastanesi
 • 2010 - 2013 İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Devlet Hizmet Yükümlülüğü
MEMBERSHIPS
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
PUBLICATIONS
 • Radiological examination of paranasal sinuses anatomy variation and clinical importance 4 th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), 28 June-1 July 2012 Öztürk E, Zeybek A, Kocaoğlu EN.
 • Alt üriner sistem disfonksiyonu bulunan çocuklarda ürodinami ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması Türk Ped Arş 2011;46:241-5 Neval Kocaoğlu, İbrahim Adaletli, Sebuh Kuruğoğlu, Haluk Emir, Nur Canpolat.
 • Imaging findings of inflammatory pseudotumor of the lung 2nd World Congress of Thoracic Imaging and Diagnosis in Chest Disease 2009
 • Ovaryan kitleyi taklit edein perfore apandisit olgusu TÜRKRAD 2009-30. Ulusal Radyoloji Kongresi
 • Leptomeningeal melanozis olmaksızın, primer parankimal melanomlu nörokutanöz melanozis olgusu TÜRKRAD 2007-28. Ulusal Radyoloji Kongresi Ahmet Baş, Neval Kocaoğlu, Kemal Harmancı, Sait Albayram
 • Mesane tümörlerinin tanı ve takibinde MDBT ile uygulanan sanal sistoskopi TÜRKRAD 2006-27. Ulusal Radyoloji Kongresi Doğan Selçuk, Özgür Sancaklı, İbrahim Adaletli, Neval Kocaoğlu, Fahrettin Kılıç, Gündüz Öğüt
 • Body MRI - Tüm vücut MRG İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008, dört bölüm Evan S. Siegelman
TOP
How can we help you?