Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
 • 2003 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2013 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2008 - 2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı / Yan Dal Eğitim Asistanı
 • 2003 - 2008 İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1998 - 2003 İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)
 • Milli Pediatri Derneği
 • Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği
PUBLICATIONS
 • Drug allergies in children. Turk Arch Ped 2012 ; 47: 84-9. Sapan N, Aktas B.
 • The effect of age at the time of diagnosis in atopic dermatitis on development of additional allergic disease. Turk Arch Ped 2011; 46: 308-12. Aktas B, Canıtez Y, Sapan N.
 • The value of echocardiography vs. cardiac troponin I (cTnI) levels in the early detection of anthracycline cardiotoxicity in childhood acute leukemia: Prospective evaluation of 7 years long clinical follow up. Pediatric Hematology and Oncology 2011; 28(5):380-94. Oztarhan K, Guler S, Aktas B, Arslan M, Salcıoğlu Z, Aydoğan G.
 • Lokal anestezik uygulaması sonrası gelişen methemoglobinemi. JOP 2010; 2: 46-48. Öztürk E, Aktaş B, Öztarhan K, Adal E.
 • Primer parotis tüberkülozu: vaka sunumu. The Journal of the CHILD 2007; 7: 271-73. Yılmaz Ç, Canpolat N, Gökmirza P, Aktaş B, Karaoğlan E, Doğan E, Hatipoğlu H, Kıyak A, Aydoğan G, Şiraneci R.
 • Cilt testi pozitif ve negatif astmatik çocuklarda sinuzit tanısında semptomatolojinin yeri ve nazal endoskopi ile ilişkisi. JOP 2005; 11: 38-43. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.
 • Cilt testi pozitif astmatik çocuklarda nazal endoskopi ve radyoloji bulgularının karşılaştırılması. JOP 2005; 11: 103-10. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.
 • Cilt testi pozitif ve negatif astmatik çocuklarda nazal endoskopi bulguları. JOP 2005; 11: 163-68. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.
 • Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Değerlendirilmesi. JOP 2004; 10: 159-62. Aktas B, Turhan P, Kıyak A, Canpolat N, Ayaz N, Aydoğan G.
 • Çocuklarda böbrek biyopsisi. JOP 2004; 4: 229-31. Turhan P, Kıyak A, Canpolat N, Ayaz N, Aktaş B, Aydoğan G, Korkmaz O, Tekoğul G, Kılıçaslan I, Uysal V, Solakoğlu S.
TOP
How can we help you?