Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 2010 - 2012 Boğazlıyan Devlet Hastanesi
 • 2003 - 2005 Çapa Kızılay Kan Merkezi / Ekip Doktoru
PUBLICATIONS
 • The effect of modified ultrafiltration duration on pulmonary functions and hemodynamics in newborns and infants following arterial switch operation Pediatr Crit Care Med. 2014 Sep;15(7):600-7. doi:10.1097/PCC.0000000000000178 Türköz A, Tunçay E, Balci ŞT, Can MG, Altun D, Türköz R, Ündar A.
 • Selective cerebral perfusion with aortic cannulation and short-term hypothermic circulatory arrest in aortic arch reconstruction. Perfusion. 2013 Jul;17.(DOI:10.1177/0267659113496581) Turkoz R., Sarıtas B., Ozker E., Vuran C., Yoruker U., Balcı S., Altun D., Turkoz A.
 • Aortic Interruption Sebebiyle Opere Edilen Infantta Gelişen Pulmoner Hipertansif Kriz:Olgu Sunumu Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi. 15.07.2013 Altun D., Ö. Çınar, Balcı S., E. Özker, B. Sarıtaş, Ayabakan C., R. Türköz, A. Türköz.
 • Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Bakırköy Tıp Dergisi. 2013 Altun D., Güray D., Çetingök H., Kucur E., Eren G., Çukurova Z.
 • Yoğun bakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Bakırköy Tıp Dergisi. 2013;9:69-72 Kücür T. E., Demir G., DumanE., Altun D., Çetingök H., Hergünsel O., Çukurova Z.
 • An Alternative Treatment In Hypertriglyceridemia Induced Acute Pancreatitis In Pregnancy J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2012 Apr-Jun; 28(2): 252-254. (DOI:10.4103/0970-9185.94913) Altun D., Eren G., Çukurova Z., Hergünsel O., Yaşar L.
 • A New Supportive Therapy Applied To Adult Respiratory Distress Syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):294-300. Çukurova Z., Eren G., Hergünsel O., Altun D., Kuşku A., Çetingök H., Polat Y., Zeydan A., Durdu B., Akgül A.
 • Therapeutic Plasma Exchange In An Uncommon Disease:Stiff-Person Syndrome. Turkiye Klinikleri J MedSCİ 2012;32(6):1762-5 (DOI:10.5336/meddci.2011-24476) Hergünsel O., Altun D., Çukurova Z., Eren G., Yayla V.
 • Propofol Enjeksiyon Ağrısı Önlenebilir mi? Bakırköy Tıp Dergisi. 2012;8:159-165. Çetingök H., Aruğaslan G., Altun D., Balkan B., Çukurova Z., Hergünsel O.
 • Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde kristaloid ve kolloidlerin hemodinemi üzerine etkilerinin minimal invaziv kardiyak output monitörü (Flotrac-Vigileo) kullanılarak karşılaştırılması Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8:126-135
TOP
How can we help you?