Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2013 Anadolu Sağlık Merkezi
 • 2010 - 2012 Hakkari Devlet Hastanesi / Başhekim
 • 2009 - 2009 Bicocca Üniversitesi Deneysel Tıp Departmanı
 • 2007 - 2008 Bicocca Üniversitesi Peroperatif Bakım ve Yoğun Bakım Departmanı / Araştırma Görevlisi
 • 2004 - 2009 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
MEMBERSHIPS
 • American Society of Anaesthesiologists ASA
 • Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği TARD
 • European Society of Anaesthesiology ESA
 • Rejyonal Anestezi Derneği RAD
 • European Airway Management Society EAMS
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu TSSF
PUBLICATIONS
 • Ultrasound-Guided Infraclavicular Block Supplementation Is Possible During Hand Surgery. Agri. 2009;21(3):126-7 Gürkan Y, Sahillioğlu E, Solak M, Toker K.
 • Our Bronchial Blocker Experiences In One Lung Ventilation. Tuberk Toraks. 2009;57(2):155-62 Hoşten T, Gürkan Y, Sahillioğlu E, Topçu S, Solak M, Toker K.
 • Internal Juguler Ven Kanülasyonu Sonrası Gelişen aygın Serebral İnfarkt Türk Anest Rean Dergisi 2007;35(4):274-277 Zehra Nur Baykara, İpek Aydın, Ercüment Çiftçi, Emre Sahillioğlu, Mine Solak.
TOP
How can we help you?