Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • 1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1996 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Başhekim Yardımcılığı
MEMBERSHIPS
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği
 • Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Effect of obesity on TAFI in postmenopausal period Obesity Research & Clinical Practice, 4, 271-276. (2010) Taskiran, B., S. Guldiken, AM. Demir, TK. Okman, E.Arikan, B. Turgut, ve AA. Tugrul.
 • An Evaluation of Glucose Tolerance in Essential Hypertension Yonsei Med. J, 50, 195-199 (2009). Tugrul, A., S. Guldiken, B. Ugur-Altun ve E. Arikan.
 • Levels of high-sensitivity C-reactive protein, leptin and resistin in patients with overt hypothyroidism and subclinical hypothyroidism Endocrinologist, 18, 30-33 (2008). Guldiken, S., M. Demir, E. Arikan, S. Azcan, ve A. Tugrul.
 • A case of double parathyroid adenoma mimicing intrathoracic tumor Endocrinologist, 18, 16-18 (2008). Taskıran, B., B. Ugur Altun, U. Usta, S. Guldiken, E. Arikan, ve A. Tugrul.
 • The roles of oxidized low-density lipoprotein and interleukin-6 levels in acute atherothrombotic and lacunar ischemic stroke Angiology, 59, 224-229 (2008). Guldiken, B., S. Guldiken, B. Turgut, N. Turgut, M. Demir, Y. Çelik, E. Arikan ve A. Tugrul.
 • Obezite ve Metabolik Sendrom Türkiye Klinikleri Obezite Özel Sayısı, 1, 18-23 (2005). Arıkan, E.
 • Hiponatremi ve Primer Empty Sella Sendromu: Vaka sunumu Endokrinolojide Yönelişler, 14, 86-89 (2005). Güldiken, S., E. Arıkan, B. Uğur Altun, M. Kara ve A. Tuğrul.
 • Tip 2 Diabetes Mellitus?lu Erkek Olgularda Dehidroepiandrosteron-sülfat Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki ilişki Diabet Bilimi, 3, 130-134 (2005). Güldiken, S., M. Kara, E. Arıkan, B. Uğur Altun ve A. Tuğrul.
 • Tip 2 Diabetes Mellitus?lu Vakalarda Mikrovasküler Komplikasyonlar ile Serum sIL-2r ve IL-8 Düzeyleri Arasındaki İlişki Endokrinolojide Yönelişler, 14, 43-47 (2005). Güldiken, S., B. Uğur-Altun, M. Kara ve E. Arıkan.
 • The Effects of Body Mass Index on The Cardiovascular Risk Factors in The Patients with Essential Hypertension Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 8, 49-56 (2004). Arıkan, E., S. Güldiken, B. Uğur Altun, M. Kara ve A. Tuğrul.
TOP
How can we help you?