Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1985 Kadıköy Anadolu Lisesi
EXPERIENCE
 • 2000 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2000 International Hospital
 • 1997 - 2000 International Hospital / Üroloji Uzmanı
 • 1992 - 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Asistan Doktor
 • 1992 - 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
MEMBERSHIPS
 • Türk Endoüroloji Derneği
 • Türk Üroonkoloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)
 • ESSM (European Society for Sexual Medicine)
 • EAU (European Association of Urology)
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • İstanbul Tabib Odası
PUBLICATIONS
 • Urachal adenocarcinoma: Huge dimensions without involvement of the bladder wall Urology Journal dergisinde yayına kabul edildi (Ocak/2011). Enis Rauf Coşkuner, Burak Özkan, Veli Yalçın
 • Penile necrosis due to priapism developed after circumcision in a patient with protein S deficiency Journal of Sexual Medicine Dergisinde kabul edildi (Haziran/2011) Halil İbrahim Canter, Enis Rauf Coşkuner
 • Üreteropelvik darlığı olan hastalarda patolojik bulgular ve çaprazlayan damarlar Endoüroloji Bülteni, Rekosntstrüktif Üroloji güncel makale özeti, Sayı: 7, Eylül 2009 Veli Yalçın, Enis Rauf Coşkuner
 • Transrektal US Eşliğinde Doğumsal Seminal Vezikül Kist Aspirasyonu Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 7: 395-397, 2001 Gürkan, E., Akman, H., Coşkuner, E. R
 • Spontan İdrar Ekstravazasyonu: Olgu Sunumu Türk Üroloji Dergisi, 27(3): 373-375, 2001 Coşkuner, E. R., Ege, G., Yıldız, S., Akman, H
 • Complications of Mainz Pouch II (Sigma Rectum Pouch) Eur. Urol. Feb: 39(2): 204-11, 2001 Review Article Obek, C., Kural, A. R., Ataus, S., Coskuner, E. R., Demirkesen, O., Cıtcı, A., Önder, A. U., Solok, V
 • Holmium Laser Ablation of Recurrent Strictures of Urethra and Bladder Neck: Preliminary Results J. Endourol. Apr: 14 (3): 301-304, 2000 Kural, A. R., Coşkuner, E. R., Cevik, I
 • Akut Renal Kolikde Rezistivite Endeksi Ölçümünün Klinik Değeri Türk Üroloji Dergisi, 26(4): 472-474, 2000 Coşkuner, E. R., Ege, G., Akman, H
 • Prostat Kanserinde İmmünohistokimyasal Olarak PSA Boya Oranlarının Değerlendirilmesi Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 31(3): 149-154, 2000 Coşkuner, E., Ataus, S., Erözenci, A., Uygun, N., Solok, V
 • İntrakavernöz Enjeksiyon Uygulanan İmpotans Olgularında Üçlü Kombinasyon Etkinliği Üroloji Bülteni, Cilt 8(3), 1997 Akkuş, E., Özkara, H., Alıcı, B., Coşkuner E. R., Hattat, H.
TOP
How can we help you?