Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2009 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Profesör
 • 1996 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
 • 1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Doçent
 • 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1983 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2009 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Klinik Şefi
 • 1990 - 1991 Adana Asker Hastanesi / Askerlik Hizmeti
 • 1983 - 1985 Domaniç Merkez Sağlık Ocağı / Mecburi Hizmet
PUBLICATIONS
 • Effects of wheezing in early childhood in the development of allergic rhinitis in later years. Asia Pac Allergy 2014;4:37-41 Cetinkaya F, Atalay OO.
 • İstanbul''da üç farklı sosyo ekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 76-81 Beşbenli K, Avgen B, İncioğlu A, Çetinkaya F.
 • Hospital admissions for anaphylaxis in Istanbul, Turkey Allergy 2013;68: 128?130 Cetinkaya F, Incioglu A, Birinci S, Karaman BE, Dokucu AI, Sheikh A.
 • Küçük Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonu: 39 Olgunun Retrospektif Analizi. Maltepe Tıp Dergisi 2011;3: 7-9 Karaaslan A, Beşbenli K, Civelek Ş, Çetinkaya F.
 • Dentists Knowledge About Anaphylaxis Caused By Local Anesthetics Allergologia et Immunopathologia 2011: 39:228-31 Cetinkaya F, Sezgin G, Aslan OM
 • Türkiye''de bir şehir hastanesine başvuran akut ürtikerli çocuklarda etyolojik değerlendirme Astım Allerji İmmünoloji 2011;9:15-19 Çetinkaya F, Uysalol EP, Gelen SA, Beşbenli K.
 • Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonu Gelişmiş Çocukların Etiyolojik ve Prognostik Açılardan Değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2010; 4:100-3 Telhan T, Çavuşoğlu F, Müslüman M, Türkmenoğlu O, Çetinkaya F.
 • Pediatricians knowledge about recent advances in anaphylaxis treatment in İstanbul, Turkey Turkish J Pediatr 2009; 51: 019-021 Çetinkaya F, Zübarioğlu AU, Göktaş.
 • Etiology of upper gastrointestinal bleeding in young children Indian J Pediatr. 2009;76:899-901 Kalyoncu D, Urganci N, Cetinkaya F.
 • Prevalence of asthma and other allergic diseases in children born after in vitro fertilisation. Allergol Immunopathol . 2009 ;37:11-13 Cetinkaya F, Gelen SA, Kervancioglu E, Oral E.
TOP
How can we help you?