Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2006 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı / Doç.Dr.
 • 2004 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Başkanlığı / Yard.Doç.
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1988 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1982 Mimar Kemal Lisesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2000 City Hospital Ankara Kalp Merkezi Hastanesi / Ameliyathaneden Sorumlu Başhekim Yardımcılığı
 • 1991 - 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji
MEMBERSHIPS
 • Europeon Society of Anesthesiologists
 • Europeon Society of Regional Anesthesiologists
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
PUBLICATIONS
 • Volatil Anestezikler Altunkaya H., Ozer Y., Açıkgöz Ş., Demirel CB., Ayoğlu H, Özkoçak I. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon. 2(6):16-24
 • Cerrahi Populasyonda Plazma Psödokolinesteraz Aktivitesi Üzerine Cinsiyet ve Yaşın Etkisi Özer Y., Altunkaya H., Açokgöz Ş., Demirel CB., Ayoğlu H., Özkoçak I. Anestezi Dergisi, 13(4):243-246
 • Evaluation of a Local Anaesthesia Regimen Using a Subphrenic Catheter After Gynaecological Laporoscopy Ozer Y., Tanriverdi HA., Ozkocak I., Altunkaya H., Demirel CB., Bayar U., Barut A. Eur J Anaesthesiol, 22 442-446
 • Preoperative Multimodal Administration of Morphine in Arthroscopic Surgery. Altunkaya H., Ozer Y., Demirel CB., Ozkocak I., Keser S., Bayar A.Arch Orthop Trauma Surg, 125; 609-613
 • The Posterior Lumbar Dural Depth:An Ultrasonographic Study in Children Ozer Y., Ozer T., Altunkaya H., Savranlar A. Agri, 17, 53-57
 • Jinekolojik Laparoskopide Desfluran ve Sevefluranın Göziçi Basınca Etkilerinin Karşılaştırılması Altunkaya H., Özer Y., Özkoçak I., Demirel CB., Kargı Ş., Kaya E. Anestezi Dergisi, 12(3) 197-200
 • The efficacy of intra-articular ketamine for Postoperative Analgesia in Outpatient Arthroscopic Surgery Dal D., Tetik O, Altunkaya H., Tetik O., Doral MN. Arthroscopy 20(3): 300-305
TOP
How can we help you?