Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
  • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • 1998 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
  • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2008 - 2009 Özel Hospitalium Haznedar Hastanesi
  • 2007 - 2008 Siirt 3. Komondo Tugayı Seyyar Cerrahi Hastanesi
  • 2005 - 2007 Doğan Hastanesi
MEMBERSHIPS
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Nöroşirurji Derneği
PUBLICATIONS
  • Primer 4.Ventrikül Meninjiomu:Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi 2011, Volume 21, Number 2, Page(s) 249-253, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Departmanı, İstanbul, Türkiye İlker Alver, Basher Abuzayed, Ali Metin Kafadar, Siyavus Muhammedrezaı, Galip Zihni Sanus, Ziya Akar
TOP
How can we help you?