Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2004 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1994 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 • 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2004 - 2005 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2004 - 2005 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2002 - 2003 Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
 • 2002 - 2003 Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği / Uzman Doktor
 • 1999 - 2002 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2002 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1996 University Of Texas, Southwestern Medical Center At Dallas, Children'' s Hospital
 • 1996 University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas, Children'' s Hospital /Klinik Gözlemci (3 ay)
 • 1994 - 1999 Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
 • 1991 University Of Manchester, School Of Medicine booth Hall Children'' s Hospital
MEMBERSHIPS
 • EUPSA (Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği)
 • Ege Pediatrik Toraks Derneği
 • Türk Çocuk Cerrahisi Derneği
PUBLICATIONS
 • Hepatoblastoma in Children Abbasoğlu, L., Gün F., Salman, F.T., Çelik, A., Saraç, F., Ünüvar, A., Görgün, Ö., Aksöyek, S., Acta Chir Belg 104, 18-21 (2004)
 • Post-Traumatic Duodenopancreatectomi İn a child Salman F.T., emre A., Abbasoğlu L., Carıllı Ş., Eur J Pediatr Surg 14, 221-269 (2004)
 • Polyorchidism Presented with Undescended Testis Abbasoğlu, L., Salman, F.T., Gün, F., Aşıcıoüğlu, C., Eur J Pediatr Surg 14, 355-357 (2004)
 • İnmemiş Testisle Başvuran Bir Poliorşidi Olgusu XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 77, Mersin, 2002
 • Çocuklarda Korozif Madde Alımı: Şişli Etfal Deneyimi rinin Tedavisi Konulu Kolokyum/Workshop, İzmir, 2003 Baskın D., Abbasoğlu, L., Yalçın M., Karadağ, Ç.A., Çevik, M, Kuzdan Ö.M., Sever N., alkım, c., Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Öofagus Striktürle
 • İnvajinasyon Abbasoğlu L, Klinik Çocuk Forumu, Temmuz-Ağustos, 16-17, (2005)
 • Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarlar Baskın D., Yalçın M., Sever N., Karadağ Ç., Abbasoğlu L., Kuzdan Ö. M., Cevizci M.N.
 • Çocuklarda Preentif Kaudal Bloğun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Oba, S., Yentür, A., Özer, S., Abbasoğlu, L., Hergünsel, O., Çukurova, Z., Şişli Etfal Hastanesi tıp Bülteni, 32, 15-18 (1998)
 • Çocuklarda Asit Maddelerin Alımı Sonucu Gelişen Mide Hasarı Gün, F. Çelik, A., Salman, F.T., abbasoğlu, L., Çocuk Dergisi, 3, 39-43 (2003)
 • İnmemiş testis Salman F.T., Abbasoğlu L., Klinik Çocuk Formu 3, 45-49 (2003)
 • Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar Abbasoğlu L, Klinik Çocuk Forumu, Eylül-Ekim, 27-30, 2004
 • Akut Korozif madde alımlarında yaklaşım esi, 194, Şanlıurfa, 2003 Baskın D., Abbasoğlu L., Yalçın M., Karadağ Ç., Çevik M., Kuzdan Ö.M. Sever N., Cevizci M.N., Alkım C., Urdancı N., XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongr
TOP
How can we help you?