Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1998 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nükleer Tıp
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1984 Atatürk Lisesi
EXPERIENCE
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1994 - 1998 Pamukkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 - 1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Nükleer Tıp Anabilim Dalı Rotasyon
 • 1994 - 1998 Pamukkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp Anabilimdalı Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 1993 - 1994 Ankara Numune Hastanesi / Radyasyon Onkolojisi / Asistan
 • 1993 - 1994 Ankara Numune Hastanesi
 • 1992 - 1993 Gürün Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekimlik
 • 1992 - 1993 Gürün Merkez Sağlık Ocağı
MEMBERSHIPS
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • İstanbul Tabibler Odası
PUBLICATIONS
 • Helikobakter Pylori Tanısında Ve Tedavisinin Takibinde C-Üre Soluk Testinin Rolü
 • Primer Ve Seconder Malign Kemik Tümörlerinde 99m TC-MDP ve 99m TC(v)-DMSA'' nın Karşılaştırlması
 • Renovasküler Hipertansiyonlu Hastaların Tanısında 99m TC-EC ile 99m C(v)-DMSA'' nın Karşılaştırılması
TOP
How can we help you?