Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2000 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 1997 Acıbadem Sağlık Grubu
MEMBERSHIPS
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Plastik Cerrahi Derneği
PUBLICATIONS
 • Reconstruction of vulva in famale patient having longstanding genital burn contracture with severe web and marjolin?s ulcer. A case report. SS.Ergün, D.İ.Çek, M.Ulay. Annals of Burns and Fire Disasters, 1:36-38, 1999.
 • Malignant transformation in a cellular blue nevus of long duration (Guess what). SS.Ergün, N. Büşükbbani, S.Kurul, M.Ulay, Y.B.Kural. European Journal of Dermatology, 11:265-67, 2001.
 • İnfiltrating lipomatosis of the face. SS.Ergün, S. Kurul, M.Ulay, B.Bilgiç. Annals of Plastic Surgery, 47:346-8, 2001.
 • Üst dudak tümörlerinin bilateral perialar aysı (kresentik) ilerletme flabıyla onarımı. S.S.Ergün, D.İ.Çek, E.Güneren, M.Ulay. Haseki Tıp Bülteni, 36:27-31, 1998
 • Maksillofasiyal acil yaralanmalar. S.S.Ergün, D.İ.Çek, M.Ulay, E.Emel, F.Karagöz. Haseki Tıp Bülteni, 40:7-12, 2002
 • Göz kapağı yanıklarına yaklaşım. S.S.Ergün, D.İ.Çek, M. Ulay. Haseki Tıp Bülteni, 37: 247-252, 1999.
 • Orbitozigmatik kompleks kırıklara cerrahi yaklaşım. S.S.Ergün, D.İ.Çek, M. Ulay Haseki Tıp Bülteni, 38:33-41, 2000
 • Nekrotizan fasiit. S.S.Ergün, M.Ulay, D.Güzey, F.Çelebi, U. Atılganoğlu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 64:189-94, 2001.
 • Yüz yanıklarında planlama. S.S.Ergün, D.İ.Çek, M.Ulay. Haseki Tıp Bülteni, 37:115-122-1999.
TOP
How can we help you?