Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1988 Karadeniz Teknik Ünüversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1974 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2004 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
 • 2002 - 2004 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1991 - 2002 SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
 • 1991 - 2002 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
 • 1981 - 1991 Karadeniz Teknik Ün. Nöroşirürji Kliniği
 • 1981 - 1991 Karadeniz Teknik Ünüversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
 • 1976 - 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Eğitimi
MEMBERSHIPS
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
PUBLICATIONS
 • Cerebral Alveolar Echinococcosis. A Case Report With MRI and Review of the Literature. J Neurosurg Sci. 2007 Sep; 51(3):145-51. PMID: 17641579 Işık N., Silav G., Çerçi A., Karabağlı P., Elmacı I., Kalelioğlu M.
 • Spinal Meningiomas: Evaluation of 41 Patients. Journal of Neurosurgical Sciences, 49:7-11, 2005 Peker S, Çerçi A, Özgen S, Işık N, Kalelioğlu M, Pamir MN.
 • Effect of Allopurinol in Focal Cerebral Ischemia in Rats : An Experimental Study. Surgical Neurology, 64 : S5-S10 supplement 2, 2005 Işık N, Berkman Z, Pamir MN, Kalelioğlu M, Sav A.
 • Pineal Bölge Tümörleri. Temel Nöroşirürji Kitabı I, Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, Ankara 2005 Kalelioğlu M.
 • Olgu Sunumu: Chiari Malformasyonu Tip III. Klinik Gelişim Dergisi 17 (3/4)-(61-64) 2004 Işık N., Kalelioğlu M., Çağlar C., Şerefhan A.
 • Pontoserebellar Köşe Epidermoidleri. Göztepe Tıp Dergisi 15:33-35, 2000 Kalelioğlu M., Coşkun K.K., Çerçi A., Işık N.
 • İntrakranyal Kondroma: Olgu Sunumu (CT ve MRG bulguları ile) Türk Nöroşirürji Dergisi 10:45-49, 2000 Işık N., Kalelioğlu M., Çerçi A., Kıroğlu Y., Uyar R.
 • Glutarik Asidemi Tip -1 Olgu Sunumu. Göztepe Tıp Dergisi 15:113-115, 2000 Kalelioğlu M., Coşkun K.K., Işık N., Çerçi A., Yalçınkaya C., Gündüz E.
TOP
How can we help you?