Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1993 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1985 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 - 2008 International Hospital / Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
 • 2005 - 2006 Acıbadem Sağlık Grubu Bakırköy Hastanesi / Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
 • 2000 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2006 Acıbadem Sağlık Grubu Bakırköy Hastanesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
 • 1993 - 2000 SSK Ankara Eğitim Hastanesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı, 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği
 • 1989 - 1993 SSK Ankara Eğitim Hastanesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Asistanı, 2.Kulak Burun Boğaz Kliniği
 • 1988 - 1989 Ankara Numune Hastanesi / Hızır Acil Servis Hekimi ve Yöneticiliği
 • 1985 - 1987 Ankara Numune Hastanesi / Hızır Acil Servis Hekimi
MEMBERSHIPS
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği İki Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-2000)
PUBLICATIONS
 • Boyunun Lenfatik Anatomisi Editör : İnal Erdoğan, Baş Boyun Bölgesi Rekonstrükisyonları, Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz özel sayısı, 2004. Çakmakçı E
 • Koklear İmplantasyonda, Preoperatif Radyolojik Yöntemlerin Tanı Değeri Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10, 3, 98 ? 104 (2003). İncesulu A, Çakmakçı E, Kocatürk S, , Keyik B, Erkam Ü, Hekimoğlu B
 • Koklear İmplantasyon: Seçim Kriterleri: İntraoperatif ve Postoperatif Bulgularımız Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 10, 1, 1 - 8 (2002) Çakmakçı E, İncesulu A, Vural M, Kocatürk S, Erkam Ü
 • Erişkin hastalarda Koklear İmplantasyon ve Yaşam Kalitesi Otoskop - Otoloji Nörootoloji Dergisi, 3, 2, 127 - 141 (2001) İncesulu A, Nuroğlu S, Kocatürk S, Çakmakçı E, İçöz G, Erkam Ü
 • Meniere Hastalığı ve İntratimpanik Gentamisin Tedavisi Aktüel Tıp Dergisi KBB Özel Saysı, editör : Önerci M. Mart 2000, 5 (3), s: 70-75. Çakmakçı E
 • Selektif boyun diseksiyonlarının Vena Jugularis İnterna açıklığına etkisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1996;3:545-548. Köybaşıoğlu A, İleri F, Akçayöz N, Özdemir N, Çakmakçı E, Kemaloğlu Y, İnal E, Erkam Ü
 • Neoplastik hücre ekiminin önlenmesinde ameliyat sahasının irrigasyonunun önemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995;3:17-20. Köybaşıoğlu A, Çakmakçı E, Köybaşıoğlu F
 • Bir Olgu Nedeniyle Laringeal Leimyosarkom Sunumu Kulak Burun Boğaz Bülteni 1995; 2 (2): 40-41 Metin Arslan, M. E. Çakmakçı, Çoşkun Merşap, Ünsal Erkam
 • İki Lateral Aberran Tiroid Olgusu Kulak Burun Boğaz Bülteni 1995; 2 (3): 76-79. Arslan M, Çakmakçı E, Ünsal E, Marşap C
TOP
How can we help you?