Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
EDUCATION
 • 1997 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2003 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 İstanbul Polis Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
 • 1998 İstanbul Polis Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı / Uzman Hekim
 • 1997 - 1998 Şişli Etfal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Hekim
 • 1997 - 1998 Şişli Etfal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği
MEMBERSHIPS
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Hastane İnfeksiyonları Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Derneği
TOP
How can we help you?