Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bebek doğduğu andan itibaren ilgi ve dayanıklılık ister. Beslenme, gece uyanmaları gibi durumlar birleşince uykusuzluk da baş gösterir. Bu dönemde anne ve babanın düzen ve süreklilik içinde sağlayacağı ruhsal ve fiziksel doyum bebeğin ileri dönemlerdeki gelişimi için oldukça önemlidir.

Bebek bakımında annenin rolü kadar babaya da sorumluluklar düşer. Bebek doğduktan sonra ‘sen yapamazsın’ uyarıları ile çevredekiler tarafından uzak tutulan babalar, kendilerine yer kalmadığı için geri planda kalabilirler.

Bunun bir nedeni bebeklerle ilgilenmenin sadece annenin işi olduğuna ilişkin olumsuz inançları ya da kendilerini bebek bakımı konusunda yetersiz hissetmeleridir. Anne ve baba bebeklerinin bakımı konusunda beraber çalışabilir, iş bölümü yapabilir.

Baba Bakım Sürecinde Aktif Yer Almalı

Bebeklik döneminde sağlanan bu ilişki çocuğun korunma duygusunun, güven duygusunun gelişimine katkı sağlar. Anneler bebeğin bakımı konusunda genellikle tüm sorumluluğu üstlenirler.

Çocuğuna bakmak için çalışmayı bırakan ya da erteleyen anneler evin her işini de üstlenmeli mi? Baba bu sürecin içinde gönüllü olarak aktif bir şekilde yer almalı. Baba sadece ‘alışveriş’ gibi fiziksel düzenlemelerden sorumlu bir yardımcı değil işbölümü ile anne yemeği hazırlarken baba da bebeğin gazını çıkarmak, altını değiştirmek, biberon ile karnını doyurmak gibi sorumluluklarda aktif rol alabilir.

Anne ve Babalar Beklentilerinizi ve İhtiyaçlarınızı Birbirinizle Konuşun!

Bebeğiniz ile başlayan yeni hayatınızı düzenleyin. Ev işleri ve bebeğin bakımı ile birlikte evde yapacak çok iş var. Anne ve babalar doğru planlama ve iletişim ile yeni sorumlulukların üstesinden gelebilirler.

  • Hangi iş size daha uygun? Altını değiştirmek mi?
  • Hangi işi yapmaktan keyif alıyorsunuz? Bebeğinizi kollarınıza alıp uyutmak mı?
  • Hangi işi yapmayı sevmiyorsunuz?

Anne ve babalar ev sorumluluklarının üstesinden gelebilmek için program yapabilirler. Örneğin dönüşümlü olarak haftanın belli günleri, sabah kahvaltısını hazırlama, gece uyanmaları, bebeğin altını değiştirme, karnını doyurma gibi sorumlulukları programlayabilirler. Dönüşümlü olarak uygulanan esnek programlarla yeni sorumluluklarının üstesinden daha rahat gelirler.

Anne ve Babalar Geleneksel Kalıp Düşüncelerinizi Yıkın!

Anneler duygusal ve toplumsal normlar nedeniyle tüm sorumluluğu almaya hazırlardır. Bebek bakımı ve ev işleri sadece annenin görevi değildir. Hafta içi çalışan babalar, akşamları eve geldiklerinde anne akşam yemeğini hazırlarken bebekleri ile ilgilenebilirler.

Bebeğin bakımında babanın rol alması anneyi rahatlatır. Babaların bebek bakımında aktif rol alması ile annelere nefes alma zamanları yaratılmış olur. Hem baba ile bebek arasında bağın kurulmasına hem de anne-baba arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesine neden olur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?