Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Tarama Programları ile olası hastalıklarınızı önceden öğrenebilir ve önleminizi önceden alabilirsiniz. Ayrıca mevcut hastalıklarınızın düzenli kontrolü için de tarama programlarımızdan yararlanabilirsiniz. Tarama programlarının içinde Diyabet Paneli, Tüm Vücut MR ile birlikte Kalp ve Akciğer Tarama Programı yer almaktadır.

Tarama Programları

 • Diyabet Paneli
 • Kalp BT Anjiyo Tarama Programı
 • Kalp ve Akciğer Tarama Programı
 • Tüm Vücut Mr Programı
 • Akciğer Kanseri Tarama Programı

Geçerli Olan Merkezlerimiz

 • Acıbadem Bursa Hastanesi
 • Acıbadem Eskişehir Hastanesi
 • Acıbadem Fulya Hastanesi
 • Acıbadem Kadıköy Hastanesi
 • Acıbadem Kayseri Hastanesi
 • Acıbadem Kocaeli Hastanesi
 • Acıbadem Maslak Hastanesi
 • Acıbadem Atakent Hastanesi
 • Acıbadem Adana Hastanesi
 • Acıbadem Altunizade Hastanesi

Kalp ve Akciğer Tarama Programı

 Muayeneler

 • Check Up Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

Radyolojik Tetkikler

 • BT, Düşük Doz Toraks
 • BT, Koroner Anjiyografi

Solunum Tetkikleri

 • Solunum Fonksiyon Testi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • Kolesterol - HDL
 • Kolesterol - LDL (Direkt)
 • Kolesterol, Total
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • Tam Kan Tahlili (Hemogram)
 • Trigliserid
 • Ürik asit

Akciğer Kanseri Tarama Programı

 • BT, düşük Doz Toraks
 • Solunum Foksiyon testi

*Göğüs hastalıklarının değerlendirmesi sonucu hekimin gerek görmesi durumunda Göğüs Cerrahisi muayenesi yapılacaktır.

**Akciğer Kanseri Tarama Programı sadece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde yapılmaktadır.

Kalp BT Anjiyo Tarama Programı

Muayeneler

 • Kardiyoloji Muayenesi

Radyolojik Tetkikler

 • BT, Koroner Anjiyografi

Labororatuvar Tetkikleri

 • Tam İdrar Tahlili
 • Kolesterol - HDL
 • Kolesterol - LDL (Direkt)
 • Kolesterol - Total
 • Kreatinin
 • Glukoz (Açlık)
 • Trigliserid
 • Ürik Asit
 • Tam Kan Tahlili
 • Sedimentasyon

Tüm Vücut MR Programı

Radyolojik Tetkikler

 • Tüm Vücut MR
 • Üst Abdomen USG

Diyabet Paneli

Tıp dilinde Diyabetus mellitus’lu olarak diyabet hastalarını tedavi eden doktorlar, daha sık aralıklarla muayene ve rutin laboratuvar tetkikleri dışında senede bir kez kapsamlı bir şekilde değerlendirme önermektedir

Diyabet (şeker hastalığı) tanısı konmuş olan bireylerde oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla belirli aralıklarla endokrinoloji uzmanları ile birlikte göz hastalıkları, kardiyoloji, beslenme ve diyet uzmanları tarafından da kontrol edilmesi, tetkiklerinin yapılması gerekir.

Şeker hastalığı sadece glikoz (şeker) metabolizmasının bozuklukları ile seyreden bir hastalık değildir. Şeker hastalığı, beraberinde birçok organa zarar veren ciddi komplikasyonlar ile seyreden ve çok çeşitli metabolik sonuçları olan sistemik bir hastalıktır.

 • Koroner arter hastalığı
 • Diyabetik nefropati
 • Diyabetik retinopati
 • Diyabetik nöropati
 • Diyabetik ayak (Ekstremite ampütasyonlarının en sık nedenlerinden biridir.) Bu hastalığın vücudumuza başlıca zararlardır.

Muayeneler

 • Göz Muayene
 • *Endokrinoloji/ İç Hastalıkları Muayene
 • Kardiyoloji Muayene
 • Diyetisyen Görüşmesi

Kardiyolojik Tetkikler

 • EKG

Laboratuvar Tetkikleri 

 • ALT  SGPT
 • AST SGOT
 • C Reaktif Protein (CRP), Kantitatif
 • Glukoz (Açlık)
 • Glukoz (Tokluk)
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • HDL, kolesterol
 • LDL, kolesterol (Direkt)
 • Kolesterol, Total
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • Tam idrar tahlili
 • Tam Kan Tahlili  (Hemogram)
 • Üre azotu (BUN)

*Bu program 1 Mayıs 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olup 30 Mart 2019 tarihine kadar kullanılabilir.

Geçerli Olan Merkezlerimiz

 • Acıbadem Bakırköy Hastanesi
 • Acıbadem Adana Hastanesi
 • Acıbadem Bursa Hastanesi
 • Acıbadem Kadıköy Hastanesi
 • Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
 • Acıbadem Atakent Hastanesi
 • Acıbadem Taksim Hastanesi
 • Acıbadem Altunizade Hastanesi

*İç hastalıkları muayenesi sadece Acıbadem Fulya Hastanesi ve Bağdat Tıp Merkez’inde yapılmaktadır. Diğer tüm lokasyonlarımızda Endokrinoloji Muayenesi geçerlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 19 Kasım 2019 Salı Yayımlanma Tarihi: 3 Mart 2019 Pazar

İlgi Alanları

 • Check Up

  Check up; sağlık sorunu olmayan bir kişinin olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan sağlık taramasıdır.


  Detaylı Bilgi

Tıbbi Birimler

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55