Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

CRP Nedir?

CRP’nin açılımı C-Reaktif Protein’dir. Açlık veya tokluk durumu fark etmeksizin, vücuttaki iltihabı ve iltihabın derecesini ölçen bir kan testidir. İstenildiği zaman yapılabilir, çünkü gün içerisinde değerlerinde bir farklılık meydana gelmez. 

CRP seviyesi vücuttaki pek çok hastalığın tespitinde duyarlılığı yüksek bir belirteç olarak kullanılır. Vücutta meydana gelen bir iltihaplanmada CRP değeri artar. Bu durumdan şüphelenen hekim kan testi vasıtasıyla C-reaktif protein seviyenizi kontrol etmek isteyebilir. Fakat CRP testi iltihaplanmanın neden kaynaklandığı konusunda bilgi vermez.

CRP değeri yüksek çıkarsa uygulanan tedavi metotlarıyla 18 ila 20 saat arasında değerler normal seviyesine geri döner. Eğer değerler düşürülemezse hastalığın devam ettiği kanısına varılır ve tedavi planına devam edilir. 

Crp testi hem hastalığın varlığını ortaya koyuyor hem de tedavi planı şekillenmişse, tedaviden ne denli yarar alındığını ölçümlüyor. 

Aynı zamanda karaciğer tarafından üretilen C-reaktif protein (CRP), bakteriyel enfeksiyonları, inflamatuar hastalıklar, kronik iltihabi hastalıkları, kanser türlerini, kalp krizi riskini ve damar iltihaplanmalarını işaret edebilir. Crp, karaciğerde üretildiğinden dolayı yaşanabilecek karaciğer rahatsızlıklarında, karaciğerin çalışmasını da sekteye uğranabilir.

C-Reaktif Protein testinin bir çeşidi olan yüksek hassasiyetli CRP (hs-CRP) ise kardiyovasküler hastalıkları kontrol için kullanılır.

CRP Testi Nasıl Yapılır?

CRP basit bir kan testidir. Vücudunuzdaki herhangi bir toplardamardan alınan numune ile gerçekleştirilir. Özel bir hazırlık gerektirmediği gibi, günün her saatinde, açlık tokluk fark etmeksizin alınabilir. Fakat beraberinde bakılan testlerin birkaçı açlık gerektirdiği için, genellikle açken ölçülür. Kullandığınız bazı ilaçlar CRP seviyenizde değişim meydana getirebileceğinden, doktorunuza kullandığınız ilaçları söylemeniz önemlidir.

CRP’nin Normal Değeri Nedir?

Yenidoğan bebeklerde CRP değeri düşüktür ama birkaç günlük süre zarfında değerler yetişkinlerinkiyle eşdeğer hale gelir. Sağlıklı kişilerde serum CRP seviyesi 0.5mg/L’den az olmalıdır.

CRP Yüksekliği 

CRP yüksekliği, bazı hastalıkların habercisi olduğu gibi bazı hastalıklara da sebebiyet verdiği bilinmektedir. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon hastalığı, kalp sebepli yaşanan ani ölümler, inme inmesi, obezite gibi rahatsızlıklar açısından riski artırdığı bilinmektedir.

Ama önemli olan CRP yüksekliğinin tedavi edilmesi değil, yüksekliğe sebebiyet veren rahatsızlığın ortadan kaldırılmasıdır. Bu hastalıklar uygun, doğru bir uygulamayla tedavi edildiğinde CRP seviyesi de cevap niteliğinde düşüşe geçer.

Yüksek C-reaktif protein; Kemik enfeksiyonu, zatürre, menenjit, kalp krizi, Crohn hastalığı, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Kawasaki hastalığı, eklem romatizması, akut pankreatit, meydana gelen travmalar ve yanıklar, organ ve doku hasarları, kanser (özellikle lenfoma), deri veremi, Tüberküloz (verem) ve bağırsak hastalıklarının belirteci olabilir.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınların kanındaki CRP değeri yüksek seyretmesi olağandır.

Kandaki CRP Nasıl Düşürülür?

C-reaktif protein, sağlıklı insanlarda düşük seviyelerde seyreder ve bu da kalp rahatsızlıkları ve inme riskinin düşük olduğu manasına gelir.

Kandaki yüksek C-reaktif protein seviyesini düşürmek için:

 • Kilo vermeye başlamak.
 • Sigara içmemek ve dumanına maruz kalmamak.
 • Alkol tüketimini sınırlandırmak ve hatta sonlandırmak.
 • Probiyotik ürün kullanımına başlamak.
 • Sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya özen göstermek.
 • Yüksek kalori değerli gıdalardan kaçınmak ve daha az yağlı ürünler tercih etmek.
 • Hayvansal gıdadan ziyade tahıl, sebze ağırlıklı beslenme şekline yoğunlaşmak.
 • İşlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmak.
 • Sağlıklı pişirme yöntemleri ile ürünleri tüketmeyi tercih etmek.

CRP Yüksekliği ve Hamilelik

C-reaktif protein düzeyi hamilelik sürecinde belli oranda yükselebilir fakat aşırı derecede yüksek seyretmesi erken doğum, düşük riskini meydana getirebilir. 

Gebelik döneminde bir enfeksiyona bağlı olarak bir CRP yüksekliği meydana gelirse, enfeksiyonun tedavisi ile birlikte değerler normal seyrine geçecektir. 

CRP ve Kalp Hastalığı

Kalp hastalığına dair riskinizi değerlendirmek adına hs-CRP testi yaptırdığınızda, sonuçları şu şekilde değerlendirebilirsiniz:

Litre başına 1.0 mg’ın altında ise düşük bir riskiniz mevcutken, 3.0 mg/L’den fazla ise yüksek risk altında olduğunuz manasına gelir. 1.0-3.0 mg/L arasındaki değerler için orta riskli grupta olduğunuz söylenebilir.

Kalp hastalığını kontrol etmek adına hs-CRP testi yaptırdıysanız, doktorunuz beraberinde bir kolesterol testi de talep edebilir.

Ayrıca CRP düzeyi değişkenlik gösterebileceğinden ötürü kalp riskinizi belirleyebilmek için 2 defa (2 hafta arayla) test yaptırmanız önem arz eder.

Kalp hastalığı için önemli risk faktörleri arasında; diyabet, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, sağlıksız bir yaşam tarzı ve beslenme düzeni, aşırı içki tüketimi, obezite ve ailenin kalp hastalığı geçmişi sayılabilir. 

Hs-CRP testi, özellikle önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında kalp krizi geçirme riski %10 ila %20 olan kişiler için yararlıdır. 

Belirtiler

CRP Yüksekliği Belirtileri

Yüksek C-reaktif protein seviyesinin belirtileri, duruma ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterir. CRP yüksekliği genel olarak;

 • Ateş
 • Bitkinlik
 • Kas ağrıları
 • Titreme nöbetleri
 • Baş ağrısı şikayeti
 • Bulantı
 • İştahsızlık
 • Huzursuzluk
 • Uyku problemleri
 • Kızarıklık
 • Şişlik ve ağrı semptomlarıyla kendini belli eder. 

Akut enfeksiyon semptomları ise; vücut sıcaklığının çok yükselmesi, kalp atış hızında aşırı hızlanma atakları, aşırı terleme, sürekli olarak kusma isteği, nefes almada zorluk çekmek, kurdeşen, ağız, dudak ve ciltte meydana gelen kuruma problemi, bilinç kaybı olabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma Yayımlanma Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55