Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Fibroblast Aktivasyon Proteini İnhibitörü (FAPI) Nedir?

Vücudumuzdaki bağ dokusunu oluşturan önemli hücrelere fibroblast denir. Çeşitli yaralanmalar sonrasında, bu hücreler aktif olarak yaranın iyileşmesi için gereken yapılandırmayı sağlarlar. Kanseri düşündüğümüzde, kanserle ilişkilendirilen fibroblastlar, tümörün mikro çevresini destekleyen hücreler olarak ortaya çıkarlar. Bu sayede, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını kolaylaştırarak, yeni damar oluşumu, metastaz ortamının oluşumu ve uzak metastazların artışını teşvik ederler. Ayrıca, bu fibroblastlar, tümöre kemoterapiye karşı direnç kazandırma gibi konularda destek sağlarlar.

Bu nedenle, çeşitli kanser hastalıklarının tanısı ve tedavisi için fibroblastlar potansiyel bir hedef oluştururlar. Fibroblast aktivasyon proteini (FAP), kanserle ilişkilendirilen fibroblast hücrelerinde aşırı miktarda üretilen bir moleküldür. Radyoaktif FAP inhibitörleri (FAPI'ler), bu molekülleri hedef alarak PET/BT görüntüleme için kullanılır. Bu sayede, tümörler moleküler-hücresel düzeyde daha ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilir.

Fibroblast Aktivasyon Proteini İnhibitörü (FAPI), pozitron yayan Ga-68 radyonüklidi ile birleşerek Ga-68-FAPI bileşimini oluşturur. Bu bileşik, FAPI PET/BT görüntüleme yöntemi için kullanılmaktadır. FAPI PET/BT, kanser hücrelerinin tespiti ve kanserin yayılımının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yeni nesil bir nükleer tıp kanser görüntüleme yöntemidir. Ancak, bu yöntem dünya genelinde ve ülkemizde henüz yaygınlaşmamıştır.

FAPI PET/BT, Tümör mikro çevresine ulaşabilmesi nedeniyle tedavi amacıyla teranostik bir ajan olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu tedavi yöntemi ülkemizde henüz geniş ölçüde uygulanmamıştır.

FAPI PET/BT yöntemi, bazı kanser türlerinde ve belirli hastalık durumlarında seçici olarak uygulanmaktadır. Her hastanede ve durumda ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Spesifik durumlar ve uygulama sınırlamaları hakkında hasta ve doktorlar arasında detaylı bir değerlendirme gereklidir.

FAPI PET/BT’nin Kullanım Alanları

Fibroblast Aktivasyon Proteini İnhibitörü (FAPI), kanser hastalığının tanısı ve takibi için kullanılan görüntüleme yöntemlerinin arasında yer alır. FAPI PET/BT’nin kullanım alanları arasında;

Kanser Tanısı

FAPI PET/BT yöntemi, genellikle FDG tutulumunun zayıf olduğu durumlarda, özellikle mide, pankreas, karaciğer, over, meme, kolon, böbrek gibi birçok kanser türünün tanısında etkili bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bu yöntem, tümörlerin belirlenmesi ve kanser türlerinin tanımlanması konusunda önemli bir bilgi sağlayabilir. Ancak, tanısal kararlar doktor tarafından hastanın genel durumu ve diğer klinik faktörler de göz önüne alınarak yapılmalıdır. Detaylı bilgi ve yönlendirmeler için uzman sağlık profesyonelleriyle iletişime geçmek önemlidir.

Evreleme

FAPI PET/BT yöntemi, aynı kanser türlerinin evrelemesi için kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemi, kanserin vücut içindeki yayılımını ve ilerlemesini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Fibroblast Aktivasyon Proteini İnhibitörü (FAPI), doktorlara kanserin genişleme durumu hakkında önemli bilgiler sunarak, uygun tedavi planlaması ve hastalığın daha etkili yönetimi konusunda yardımcı olabilir.

Tedavi Planlaması

FAPI PET/BT görüntüleri, kanserin yayılımını ve tümörün özelliklerini detaylı bir şekilde göstererek, uygun tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu görüntüler, cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. FAPI PET/BT, doktorlara hastanın spesifik durumu hakkında kritik bilgiler sağlar, böylece tedavi planı kişinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulanabilir.

Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi

FAPI PET/BT, tedavi sonrasında kanser hücrelerinin ve kanserle ilişkilendirilen fibroblast hücrelerinin azalma veya artışını gösterme yeteneğine sahiptir. Bu görüntüleme yöntemi, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve hastanın tedaviye yanıtını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. FAPI PET/BT sonuçları, doktorlara hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiği konusunda önemli bilgiler sunarak, gerekirse tedavi planını revize etme veya ayarlama olanağı sağlar.

Kanserin Nüks Tespiti

FAPI PET/BT, kanserin tekrar ortaya çıktığı durumlarda nüks eden tümörlerin veya metastazların erken tespitini mümkün kılar. Bu görüntüleme yöntemi, hastaların tedavi sürecindeki ilerlemeyi izleyerek, olası nüksleri hızlı bir şekilde belirleme konusunda önemli bir araçtır.

Kitlelerin İyi veya Kötü Huylu Ayırımı

FAPI PET/BT yöntemi, lezyonların iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirleme konusunda etkili bir rol oynar. Bu görüntüleme tekniği, hastaların gereksiz biyopsi ve cerrahi müdahalelerden kaçınmalarına yardımcı olarak tedavi sürecini daha yönlendirici hale getirir.

Radyoterapi Alanlarının Belirlenmesi

FAPI PET/BT görüntüleme yöntemi, radyoterapi uygulanacak bölgelerin hassas bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu görüntüleme tekniği, radyoterapi planlamasını optimize ederek tedavi sürecini daha etkin ve kişiye özgü hale getirebilir.

Teranostik (Tanı ve Tedavi) Ajan Olarak FAPI Kullanımı

FAPI, pozitron yayan Ga 68 ile birleşerek PET görüntüleme (Ga 68-FAPI PET/BT) için kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, tedavi amacıyla Y90 (İtrium), Lu177 (Lutesyum) gibi terapötik radyoizotoplar ile sentezlenerek radyonüklid tedavi (Y90-FAPI, Lu177-FAPI) için kullanılabilmektedir. Bu, hem tanısal hem de tedavi edici amaçlar için teranostik bir yaklaşımı temsil etmektedir.

FAPI PET/BT'nin kullanımı kanserin türü ve hastanın genel sağlık durumuna göre hekim tarafından uygun görülmesi durumunda uygulanır.

FAPI PET/BT Aşamaları Nelerdir?

Hazırlık

Özel bir hazırlık gerekmemektedir. Hastanın aç kalmasına veya özel bir diyet uygulamasına ihtiyaç duyulmaz. Bol su içilmesi önerilir.

Radyoaktif İnfüzyon

Hastaya, içinde Ga-68 ile etiketlenmiş FAPI molekülü bulunan özel bir solüsyon damar yoluyla verilir.

Bekleme

Ga 68-FAPI molekülünün vücutta dağılması için hasta, yaklaşık 10-60 dakika boyunca bekler. Bu süre zarfında Ga68-FAPI molekülü, kanser hücrelerinin çevresindeki fibroblastlara bağlanır.

Görüntüleme
  • Hasta, PET/BT taraması ile değerlendirilir ve vücut içindeki kanser hücreleri ile fibroblast hücrelerinin üç boyutlu görüntüleri elde edilir. Bu, kanserin kaynağını, yayılımını ve tedavi yanıtını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.
  • Hasta, PET/BT görüntüleme sürecinde konforlu bir pozisyonda bulunmalı ve hareketsiz kalmalıdır.
  • Görüntüleme süresi genellikle 30-60 dakika arasında değişmektedir. Bu süre, detaylı bir değerlendirme için gereken zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sonuç Değerlendirmesi

FAPI PET/BT görüntüleme, hastalar için genellikle güvenli ve rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. İşlem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında nükleer tıp doktorunuzla görüşmelidir.

FAPI PET/BT Görüntüleme Öncesi Hazırlık

Açlık: Spesifik bir açlık gereksinimi yoktur ve özel bir diyet uygulanmasına ihtiyaç duyulmaz.

Sıvı Alımı: İşlem öncesinde bol su içmek, radyoaktif maddenin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve görüntü kalitesini artırır. Ancak, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları ve kalp yetmezliği olan hastaların su içme miktarı ve zamanlaması konusunda doktor önerilerine dikkat etmelidir.

İlaçlar ve Alerjiler: Hasta, işlem öncesinde doktorunu ilaç kullanımı ve varsa alerjiler konusunda bilgilendirmelidir.

Hamilelik ve Emzirme: FAPI PET/BT görüntüleme, hamilelik ve emzirme dönemlerinde önerilmez. Eğer hamilelik veya emzirme durumu söz konusu ise, hastanın durumu hekime bildirmelidir.

Rahat Giyim: İşlem sırasında rahat giyim tercih edilmeli ve mümkünse metal aksesuarlar çıkarılmalıdır.

İşlem öncesi hazırlık için, doktorun önerilerine ve özel talimatlara dikkat edilmesi önemlidir. Hastaların sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş talimatlar için sağlık ekibi ile iletişim kurulmalıdır.

FAPI PET/BT Sonuçlarının Analizi

FAPI PET/BT sonuçlarının değerlendirilmesi, uzman nükleer tıp profesyonelleri tarafından gerçekleştirilir. Bu bilgiler, kanser hücrelerinin varlığı, yayılımı, evresi ve diğer özellikleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunar. Sonuçların incelenmesi, hastalığın kaynağının veya etkilediği organın belirlenmesi, potansiyel metastazların tespiti ve dolayısıyla hastalığın evresinin saptanmasına önemli katkı sağlar. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, kanserle ilişkilendirilen fibroblastların artış veya azalışını belirlemeye yöneliktir. Bu sayede tedavinin etkinliği değerlendirilir ve tedavi sürecinin yönlendirilmesine yardımcı olur.

Tüm bu sonuçlar, birkaç gün içinde detaylı bir rapor halinde hastaya ve tedavi sürecini yöneten sağlık profesyoneline iletilir.

FAPI PET/BT Görüntüleme İşlemi ve Olası Etkileri

FAPI PET/BT görüntüleme genellikle güvenli bir prosedürdür. Bu işlem sırasında hastalar düşük düzeyde radyasyona maruz kalır. Radyasyon seviyeleri genellikle kabul edilebilir düzeydedir. Ancak, hamile veya emziren kadınlarda radyasyon maruziyeti potansiyel bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, radyasyon içeren incelemeler, risk ve fayda analizi yapılarak planlanır ve uygulanır.

Damardan enjekte edilen radyoaktif solüsyonun uygulandığı bölgede hafif ağrı, kızarıklık veya şişlik görülebilir; ancak bu tür reaksiyonlar genellikle geçicidir.

Bazı hastalar, PET/BT tarayıcısında geçirilen süre boyunca anksiyete yaşayabilir. Bu durumu önlemek için, bu endişeleri işlem öncesinde uzmanlarla paylaşmak ve anksiyete önleyici tedbirler almak önemlidir.

FAPI PET/BT görüntüleme için olası riskler ve yan etkiler, bireyden bireye değişebilir. İşlem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler ve sürecin detayları hakkında nükleer tıp hekiminden bilgi almak önemlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?