Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Göz Alerjisi Nedir?

Oldukça yaygın bir şikayet olan göz alerjisi, ya da tıbbi adıyla alerjik konjonktivit, gözlerin onları tahriş eden bir şeye, yani bir alerjene verdikleri tepkidir.

Göz alerjileri, vücudun bağışıklık sistemi duyarlı hale geldiğinde ve çevrede çoğu insanda genellikle sorun yaratmayan bir şeye aşırı tepki gösterdiğinde gelişir. Diğer konjonktivit türlerinin aksine, göz alerjileri kişiden kişiye yayılmaz.

Göz alerjileri, başka göz hastalıklarıyla aynı semptomları paylaştığı için doğru tanının konulması önemlidir. Örneğin göz alerjisi ile göz enfeksiyonu, benzer semptomlara sahip, ancak farklı tıbbi nedenlere dayanan farklı durumlardır.

Gözlerin kızardığı, tahriş olduğu durumlarda göz üzerinde herhangi bir yabancı madde görünmüyorsa bu durum bir alerjiden kaynaklanıyor olabilir.

Göz doktorları, yani oftalmologlar sorunun hangisi olduğunu anlamak ve enfeksiyon ile alerji arasındaki farkı ayırt etmek için bir özel lambalı göz mikroskobundan faydalanarak göz yüzeyindeki şişmiş damarları saptamaya çalışırlar.

Göz Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Bireyler için göz içinde veya üzerinde bir şey olduğu hissi oldukça rahatsızlık verici olabilir. Göz alerjisi semptomları, hafif rahatsız edici kızarıklıktan görmeyi bozacak kadar şiddetli iltihaplanmaya kadar değişebilir.

Bunun sonucu olarak, göz kapakları ile göz zarı, yani konjonktiva kızarır, şişer veya kaşınmaya başlar. Gözde yanma hissi ve berrak, sulu akıntı halinde gözyaşı görülebilir. Eğer alerjinin nedeni bulunmaz ve ciddiye alınmazsa göz alerjisi belirtileri daha da şiddetlenebilir. Gözde ağır yanma ya da kaşıntı olabilir, hatta ışığa karşı hassasiyet gelişebilir.

Göz alerjisi olan bireylerde aynı zamanda burunda kaşıntı, tıkanma ve hapşırma gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yolu alerjileri de yaygındır. Bu durum genellikle mevsimsel alerjilerle ilişkilidir ve geçicidir.

Göz Alerjisi Türleri Nelerdir? Belirtileri Nasıl Olur?

Göz alerjileri kendi içlerinde de farklı türlere ayrılmaktadır. Çok daha yaygın görülen göz alerjisi türleri arasında mevsimsel alerjik konjonktivit, bir alt türü olan ve yıl boyu devam eden yani pereniyal alerjik konjonktivit, atopik keratokonjonktivit, kontakt alerjik konjonktivit, dev papiller konjonktivit, ve vernal keratokonjonktivit mevcuttur.

Mevsimsel Alerjik Konjonktivit ve Pereniyal Alerjik Konjonktivit

Mevsimsel alerjik konjonktivit en yaygın göz alerjisidir. Bireyler, havadaki bitki polenlerinin türüne bağlı olarak ilkbahar, yaz veya sonbahar aylarında bu alerji türünün semptomlarını yaşarlar. Tipik semptomlar arasında berrak, sulu akıntı, kaşıntı, kızarıklık ve yanma mevcuttur.

Mevsimsel alerjik konjonktivitli bireylerin gözlerinin altında kronik olarak koyu halkalar görülebilir. Göz kapakları genel olarak sürekli kabarık ve şişmiş olabilir. Parlak ışıklar bu bireyler için rahatsız edici olabilir.

Mevsimsel alerjik konjonktivit belirtilerinin yanı sıra genellikle saman nezlesi ve diğer benzeri mevsimsel alerjilerle ilişkili burun akıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığı da görülür. Gözlerdeki kaşıntının verdiği rahatsızlık nedeniyle hastalar sık sık gözlerini ovalar.

Bu durum alerjenlerin gözle daha fazla temasa girmesine yol açar ve semptomları daha da kötüleştirir. Bu durum potansiyel olarak enfeksiyona yol açabilir.

Pereniyal alerjik konjonktivit yıl boyunca görülür. Bu türde semptomlar mevsimsel alerjik konjonktivit ile genel olarak aynı olsa da, belirtiler genellikle daha hafif olma eğilimindedir. Bu tür çoğunlukla polenler yerine toz akarları, küf, evcil hayvan kepeği ile tüyü veya diğer iç mekanlarda bulunan diğer alerjenlerden kaynaklanır.

Vernal Keratokonjonktivit

Vernal keratokonjonktivit, mevsimsel veya pereniyal alerjik konjonktivit türlerinden daha ciddi bir göz alerjisidir. Alerji yıl boyunca devam edebilir, ancak semptomları mevsimsel olarak ağırlaşma eğilimi gösterir.

Öncelikle egzama ya da astım hastası yetişkin ve genç erkeklerde görülür. Bu göz alerjisi türünün belirtileri arasında kaşıntı, çok miktarda gözyaşı ve mukus üretimi, gözde yabancı bir cisim hissi ve ışıktan kaçınma yani fotofobi görülür. Eğer tedavi edilmezse görmeyi olumsuz etkileyebilir.

Atopik keratokonjonktivit

Bu göz alerjisi türü özellikle alerjik dermatit öyküsüne sahip erkekler olmak üzere yaşlı bireyleri etkiler.

Atopik keratokonjonktivit belirtileri arasında kızarıklık, şiddetli kaşıntı, yanma hissi ve uyku sonrasında göz kapaklarının yapışmasına neden olan olacak kadar çok yoğun mukus vardır.

Bu belirtiler yıl boyunca ortaya çıkabilir ve vernal keratokonjonktivit belirtileriyle benzerlik gösterir. Atopik keratokonjonktivit tedavi edilmezse kornea ile oldukça hassas olan zarı üzerinde yara izine neden olabilir.

Kontakt Alerjik Konjonktivit

Kontakt alerjik konjonktivit kontakt lenslerden veya gözyaşlarındaki proteinlerin lensin yüzeyine gözyaşlarındaki proteinlerin bağlanmasından dolayı gözlerin tahriş olmasından kaynaklanabilir. Bu göz alerjisi türünün belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, mukoza akıntısı ve lens takmada rahatsızlık vardır.

Dev Papiller Konjonktivit

Dev papiller konjonktivit kontakt lens kullanımı ile ilişkili bir diğer göz alerjisidir. Bu göz alerjisi kontakt alerjik konjonktivitin daha ağır, iç göz kapağının üst astarında sıvı keselerinin veya papüllerin oluştuğu bir türüdür.

Bu alerjinin belirtileri arasında kaşıntı, şişme, göz yaşarması, mukoza akıntısı, bulanık görme, kontakt lens takmaya karşı hassasiyet ve gözde yabancı bir cisim hissiyatı vardır.

Göz Alerjisi Tanısı

Göz alerjisi tanısı genellikle alerji testleriyle ortaya çıkabilir. Yine de alerji testleri normal çıkan kişilerde de göz alerjisi meydana gelebilir. Bu yüzden göz alerjisinde hastanın öyküsünün alınması oldukça önemlidir.

Göz alerjisi bahar ayında ortaya çıkan polenlere, ev tozlarına ve kimyasal maddelere bağlı gelişebileceği gibi farklı durumlara bağlı olarak da meydana gelebilir.

Göz Alerjisi Tedavisi

Göz alerjisinin tedavisinde , genellikle kişinin alerjiye neden olan (polenler, toz, kimyasal maddeler gibi) durumları ortadan kaldırması veya uzak durması ile önemli ölçüde azaltabilir.

Bunun dışından hekim tarafından önerilen damlalar veya solüsyonlar da alerji belirtilerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Uzun süreli kullanılan kortizonlu damlalar ve solüsyonlar uzun sürede göz kuruluğuna neden olabilmektedir. Bu yüzden alerjinin en tekili tedavi yolu alerjen maddelerden uzak durmaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma Yayımlanma Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?