Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Kızıl Hastalığı Nedir?

Kızıl hastalığı, A grubu streptokok adı verilen bazı bakterilerin neden olduğu, boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı ve döküntü ile seyredebilen bir hastalıktır. Kızıl hastalığı, vücudun çoğunu kaplayan parlak kırmızı bir döküntü olarak kendisini gösterir. Hemen her kızıl hastalığı vakasında aynı zamanda boğaz ağrısı ve yüksek ateş belirtileri görülür.

Kızıl hastalığı en yaygın olarak 5 ila 15 yaş arası çocuklarda görülür. Kızıl hastalığı geçmişte ciddi ve ağır bir çocukluk hastalığı olarak görülse de, modern antibiyotik tedavileri sayesinde günümüzde artık daha az tehdit içeren bir hastalıktır. Yine de, kızıl hastalığı doğru ve düzenli bir şekilde tedavi edilmemesi durumunda daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Nedenleri

Kızıl Hastalığı Neden Olur?

Kızıl hastalığı, normalde boğaz ağrısına neden olan aynı tür bakterilerden kaynaklanır ve bulaşıcıdır. Kızıl hastalığı sürecinde boğazı irrite eden bakteriler, deride ve dilde kızarıklığa sebep olan bir tür toksin salgılarlar. 

Kızıl hastalığında enfeksiyon, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında dışarı atılan damlacıklar yoluyla taşınan bakteriler sayesinde kişiden kişiye yayılır. Kızıl hastalığının kuluçka süresi, yani hastalığa neden olan bakterilere ilk maruz kalma ile hastalık belirtilerinin görülmesi arasındaki süre genellikle iki ila dört gündür.

Yapılan tıbbi araştırmalar 5 ila 15 yaşındaki çocukların kızıl hastalığına yakalanma olasılığının diğer yaş gruplarındaki bireylere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. Kızıl hastalığı mikropları, aynı aile bireyleri veya sınıf arkadaşları gibi sık sık yakın temas içine giren kişiler arasında daha kolay yayılır.

Kızıl Hastalığı İle Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Kızıl hastalığı doğru antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen kızıl hastalığı bakterileri boğazdan, vücudun başka bölgelerine yayılabilir. Kızıl hastalığına neden olan bakterilerin vücut içinde yayılarak enfekte edebileceği diğer bölgeler arasında yaygın olarak akciğerler, bademcikler, böbrekler, deri, dolaşım sistemi, ve orta kulak bulunur.

Kızıl hastalığı bazı vakalarda daha nadiren romatizmal ateşe yol açabilir. Romatizmal ateş ciddi bir durumdur ve cildi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini etkileyebilir.

Kızıl Hastalığı Nasıl Önlenir?

Kızıl hastalığını önlemek için henüz bilinen bir aşı yoktur. Bu sebeple kızıl hastalığı önleme strateji ve yöntemleri, genel olarak enfeksiyonlara karşı alınan standart önlemlerle aynıdır.

Öncelikle ellerin doğru ve düzgün bir şekilde yıkanmasına dikkat edilmelidir. Özellikle çocuklara ellerini ılık sabunlu suyla nasıl yıkayabileceği gösterilmeli ve bu hijyen alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Yemek kapları veya yiyecekler paylaşılmamalıdır. Bu bir kural olarak çocuklara öğretilmeli ve çocukların bardaklarını veya yemek kaplarını arkadaşlarıyla paylaşmaması gerektiği anlatılmalıdır. Bu hijyen kuralı yiyecek paylaşımı için de geçerlidir.

Mikropların olası yayılmasını önlemek için, bireyler öksürürken ve hapşırırken ağızlarını ve burunlarını kapamalıdır. Yine aynı şekilde bu alışkanlık çocuklara öğretilmelidir. Hapşırma ve öksürme sırasında kullanılan mendiller, kullanımdan sonra dikkatlice çöpe atılmalı, eğer bir mendil kullanılması mümkün değilse, hastalığa neden olabilecek mikropların etrafa dağılımı en aza indirmek için dirsek içine doğru öksürülmelidir.

Kızıl hastalığına sahip bireylerin bardakları, kapları ve gün içerisinde kullandıkları aletler ile nesnelerin yanı sıra, çocukların oyuncakları mümkünse sıcak suda veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.

Belirtiler

Kızıl Hastalığı Belirtileri Ve Tipleri Nelerdir?

Kızıl hastalığının en yaygın belirtisi deride görülen ve hastalığa adını veren kızıl döküntüdür.  Bu kızarıklık deride güneş yanığı gibi görünür ve temas edildiğinde zımpara kağıdı gibi hissedilir. Tipik olarak yüzde veya boyunda başlar ve gövdeye, kollara ve bacaklara yayılır. Kızaran bölgelere baskı uygulandığında kızarıklık geçici olarak solar. Kasıklar, koltuk altları, dirsekler, dizler ve boyun çevresindeki deri kıvrımları ve çizgiler genellikle çevredeki kızarıklıktan daha koyu bir kırmızı tona sahip olur. Yüz kızarır ve ağzın etrafında soluk bir halka ortaya çıkabilir. Dil bir çileğe benzer bir şekilde kırmızı ve kabarık görünür, ancak bir çok vakada hastalığın erken döneminde genellikle beyaz bir tabaka ile kaplıdır.

Yüz ile dildeki kırmızılık ve kızarıklık birçok vakada yaklaşık bir hafta sürer. Belirti ve semptomların azalmasının başlamasından sonra, yaygın olarak kızıl döküntüden etkilenen cilt tabakaları sıklıkla soyulur. 

Kızıl hastalığının kızarma haricinde başka belirti ve semptomları da vardır. Kızıl hastalığı ile ilişkili diğer belirti ve semptomlar arasında;

  • 38 derecenin üzerine ateş
  • Titreme
  • Baş ağrısı
  • Boğazda hassasiyet
  • Beyaz ve sarı lekelerin görüldüğü kızarmış boğaz
  • Yutkunmada güçlük
  • Boyunda lenf düğümlerinde genişleme ve dokunmaya karşı hassasiyet, mide bulantısı hissi veya kusa sayılır.

Tanı Yöntemleri

Kızıl Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Kızıl hastalığı tanısının konulması için doktor öncelikle hastanın belirtilerini dinleyecek ve bir fizik muayene gerçekleştirecektir. Bu fizik muayene esnasında doktor bireyin boğazının, bademciklerinin, ve dilinin durumuna bakacaktır. Bunun ardından boğaz çevresinde yer alan lenf düğümlerinin genişleyip genişlemediğini saptamak için bireyin boynunu muayene edecektir. Son olarak gözlemlenebilir bireyde mevcut olan kızarıklığın görünümünü ve dokusunu değerlendirecektir.

Eğer doktor bireyin hastalığına işaret eden belirti ve semptomların nedeni olarak streptokokal enfeksiyondan şüphelenirse, boğazının arkasından ve bademciklerinden bir pamuklu çubuk ile boğaz sürüntüsü alacaktır. Ardından alınan bu boğaz sürüntüsü örneği incelenmek üzere laboratuvara gönderilecektir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar Yayımlanma Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55