Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

SARS Nedir?

Şiddetli akut solunum sendromu ya da kısaca SARS bulaşıcı ve bazı vakalarda ölüme yol açan bir viral solunum yolu hastalığına verilen isimdir. SARS ’a bir koronavirüs türü neden olmuştur. SARS hastalığı 21. yüzyılda ortaya çıkan ilk şiddetli ve yüksek bulaşılabilirliği olan yeni bir hastalıktır ve özellikle uluslararası hava yolculuğu rotalarında yayılma kapasitesi göstermiştir.

SARS hastalığı ilk olarak 2003 yılının Şubat ayı sonunda Çin'de ortaya çıkan ve diğer 4 ülkeye yayılan bir salgın sırasında tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, yani DSÖ, SARS üzerinde sürdürülen uluslararası araştırmayı koordine etmiştir. DSÖ bu araştırma sürecinde epidemiyolojik, klinik ve lojistik destek sağlanmış ve salgını kontrol altına almak için etkilenen ülkelerdeki sağlık yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmıştır.

SARS Nasıl Önlenir?

Salgının aktif olduğu 2003-2004 yılları arasında SARS için spesifik bir aşı veya ilaç bulunamamıştır. Öte yandan hastalık, hastalık şüphesi taşıyan bireylerin etkin izolasyonu, maske, sosyal alanlarda mesafe ve hijyen tedbirleriyle önlenebilmiştir.

SARS Neden Olur?

SARS, soğuk algınlığına neden olan virüs ailesinin üyelerinden olan bir koronavirüs suşundan kaynaklanır. Bilim insanları SARS virüsünün bir veya birden fazla hayvan türünü etkileyen virüslerden insanları etkileyecek yeni bir virüs suşuna evrilmiş olabileceğinden şüphelenmektedir.

SARS Nasıl Bulaşır?

SARS hastalığına neden olan virüs hava yoluyla bulaşan bir virüstür. Soğuk algınlığı ile influenza vakalarına benzer şekilde solunum sürecinde, hapşırırken, öksürürken veya konuşurken etrafa yayılan küçük tükürük damlacıkları yoluyla yayılabilir. SARS hastalığı aynı zamanda virüs taşıyan bir bireyin dokunduğu elektrik düğmeleri, kapı kolları, veya telefonlar gibi yüzeyler aracılığıyla dolaylı olarak da yayılabilir.

SARS , ulaşımın çok kolay olduğu ve birbirine bağlı bölgelerden meydana gelen bir global bir dünyada enfeksiyonun ne kadar hızlı yayılabileceğinin uyarısını ilk olarak veren bir hastalık olmuştur. Ancak işbirliğine dayalı uluslararası bir çaba sonucunda sağlık uzmanları hastalığın yayılmasını hızla kontrol altına almıştır. Bu sayede 2004 yılından bu yana dünyanın hiçbir yerinde SARS vakası görülmemiştir.

SARS Kimleri Etkiler?

SARS hastalığı vakaları ilk aşamada yaygın olarak 25 ile 70 yaş arası sağlıklı yetişkinler arasında gözlemlenmiştir. 15 yaşın altındaki çocuklar arasında ise sadece birkaç şüpheli SARS vakası rapor edilmiştir. Olası ve şüpheli SARS vakaları için mevcut DSÖ vaka tanımını karşılayan bireyler arasındaki ölüm oranı yaklaşık % 3 olarak ölçülmüştür.

SARS Belirtileri Nelerdir?

SARS virüsünün kuluçka süresi yaygın olarak 2 ila 7 gün arasında değişir, ancak bazı vakalarda 10 güne kadar uzadığı gözlemlenmiştir. Bir çok vakada SARS ilk aşamada ateş, titreme, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve nadiren ishal olmak üzere grip benzeri belirti ve semptomlar ile başlar. Tipik olarak döküntü, nörolojik veya erken ateşli evrede görülen ishal haricinde gastrointestinal bulgular gözlemlenmez.

Hastalığın ilk belirtilerinin görülmesinden yaklaşık bir hafta kadar sonra hipokseminin yani düşük kan oksijen seviyelerinin eşlik edebileceği veya ilerleyebileceği kuru, balgamsız bir öksürük veya dispne yani nefes darlığı başlangıcı ile daha düşük bir solunum fazı başlar. Bu dönemde bireyde 38 C veya üstü ateş gözlemlenebilir.

Vakaların yaklaşık % 10-20'sinde solunum yolu hastalığı entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirecek kadar şiddetli belirtilere yol açar. Çekilen göğüs röntgenleri, bir takım istisnai vakalar hariç olmak üzere normal görünüm sağlamaktadır. Akyuvar hücrelerinin sayısı genellikle hastalığın erken döneminde azalır. Hastalığın en ağır dönemlerinde yaygın olarak bireylerde düşük trombosit sayısı gözlemlenir..

SARS , solunum yetmezliğinden dolayı ölüme yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Özellikle 60 yaşından büyük bireyler ile diyabet veya hepatit gibi altta yatan rahatsızlıkları olan bireyler en yüksek ağır komplikasyon geliştirme riski altında bulunan grupları oluşturur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?