Ücretsiz Danışma Hattı Her Perşembe 10.00-11.00

Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık Yapan Maddeler

  1. Ana Sayfa
  2. Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık Yapan Maddeler
Bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri

Günümüzde davranışsal bağımlılıklar tanımıyla daha da genişleyen bağımlılık tanımı, kişinin olumsuz sonuçlarına rağmen bir eylemi veya bir madde kullanımını durduramamasıdır. Bağımlılık yapıcı her madde yasadışı değildir.

Örneğin dünya çapında en yaygın bağımlılık olan kafein bağımlılığı, sosyal olarak son derece kabul gören bir bağımlılıktır. En sık önlenebilir ölüm sebebi olan tütün bağımlılığı yine en yaygın bağımlılıklar arasındadır. Bunu alkol ve yasadışı maddeler izler.

Akademik anlamda yeni tarif edilmeye başlanan davranışsal bağımlılıklar, günümüz şartlarında genel olarak teknoloji ile ilişkilidir. İnternet kumar, alışveriş, sosyal medya kullanımı veya seks ve özellikle gençler arasında yaygın olana online oyun oynama gibi bağımlılıklarda aracı olabilmektedir.

Madde Bağımlılığı Nedir?

Bağımlılık yapıcı maddeler duygu, düşünce ve davranışlarımızı belirleyen beyin işlevlerini etkiler. Tekrarlayan kullanım ile birlikte, maddenin bu etkileri beyinde kalıcı değişikliklere sebep olur.

Beynin haz merkezi, hayatta kalmak ve neslin devamını sürdürmek için yemek yemek, su içmek, acıdan kurtulmak ve cinsellik gibi tekrar etmemiz gereken davranışların sürekliliğini sağlar.

Bağımlılık yapan maddeler de aynı merkezi uyarır ve haz kaynağı olarak öğrenilir. Bu kez tekrarlanan davranışlar beslenmek, uyumak veya acıdan kurtulma isteği gibi rutin davranışlar değil, madde kullanma isteğini tetikleyen davranışlardır. Tüm bunlar beyinde kalıcı değişikliklere yol açar.

Sonuçta madde, kişinin haz aldığı şeylerin yerine geçer ve kişinin hayatını işgal eder. Kişiler arası ilişkilerini etkiler, işine engel olur, fiziksel ve ruhsal sağlığa zarar verir.

Uyuşturucu Bağımlılığı Nedir?

Beynin haz merkezi, hayatta kalmak ve neslin devamını sürdürmek için yemek yemek, su içmek, acıdan kurtulmak ve cinsellik gibi tekrar etmemiz gereken davranışların sürekliliğini sağlar.

Bağımlılık yapan maddeler de aynı merkezi uyarır ve haz kaynağı olarak öğrenilir. Bu kez tekrarlanan davranışlar beslenmek, uyumak veya acıdan kurtulma isteği gibi rutin davranışlar değil, madde kullanma isteğini tetikleyen davranışlardır. Tüm bunlar beyinde kalıcı değişikliklere yol açar.

Sonuçta madde, kişinin haz aldığı şeylerin yerine geçer ve kişinin hayatını işgal eder. Kişiler arası ilişkilerini etkiler, işine engel olur, fiziksel ve ruhsal sağlığa zarar verir.

Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir?

Örneğin dünya çapında en yaygın bağımlılık olan kafein bağımlılığı, sosyal olarak son derece kabul gören bir bağımlılıktır. En sık önlenebilir ölüm sebebi olan tütün bağımlılığı yine en yaygın bağımlılıklar arasındadır. Bunu alkol ve yasadışı maddeler izler.

Akademik anlamda yeni tarif edilmeye başlanan davranışsal bağımlılıklar, günümüz şartlarında genel olarak teknoloji ile ilişkilidir. İnternet, kumar, alışveriş, sosyal medya kullanımı veya seks ve özellikle gençler arasında yaygın olana online oyun oynama gibi bağımlılıklarda aracı olabilmektedir.