Ücretsiz Danışma Hattı Her Perşembe 10.00-11.00

Merkez Hakkında

  1. Ana Sayfa
  2. Merkez Hakkında
Merkez Hakkında

Prensiplerimiz:

Ayaktan tedavi hizmeti

Ayaktan tedavi hizmeti, uygun vakalarda madde kullanım bozukluğunun tedavisini, sık poliklinik kontrolleri ile hastane yatışı yapmadan sürdürülebilmek anlamına gelir.

Bu yöntem ile kişiyi izole etmek yerine, hayatını kısıtlamadan işine, okuluna devam edebilmesine ve hayatının akışına ara vermesine gerek yoktur.

Kişi ayaktan tedaviyi sürdürürken, kendisini maddeye yönelten etkenler ile karşı karşıya olmasını bir faydaya çeviriyoruz. Bu etkenleri belirlemek ve baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi için kolay ulaşılabilecek bir merkez olmayı amaçlıyoruz. Maddeyi bırakırken yatış sonrasında; tekrar başlama deneyimleri veya kayma yaşadığında kişiyle sürekli tedavi işbirliği sağlamayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz kolay ulaşılabilirlik ve kişinin ihtiyaçlarına göre biçimlenebilme kapasitesi sağlamaktır.

Herkese özel tedavi planı oluşturuyoruz

Tedavi planımızı kişinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak özelleştirmeyi amaçlıyoruz. Kişinin sadece bedensel sağlığını değil, psikiyatrik ihtiyaçlarını, ilişkilerini, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını kapsayan geniş bir değerlendirme sonunda en uygun tedavi planını kişiyle birlikte oluşturuyoruz.

Tedavi sadece madde kullanımı odaklı değildir. Kişinin aile dinamikleri, bireysel özellik ve alışkanlıkları, yaşam tarzı, geçmiş yaşantıları da hazırlayıcı ve sürdürücü faktör olabildiğinden bütün olarak ele alınıyor. Uygun ilaç tedavisi, psikoeğitim faaliyetleri, bireysel psikoterapi ve baş etme mekanizmalarını geliştirmeye yönelik girişimler tedavi programının içeriğini oluşturmaktadır.

Mahremiyetinize özen gösteriyoruz:

Madde kullanımı ve buna bağlı bozukluklar toplum içinde ciddi ayrım ve damgalanmalara sebep olabiliyor. Birçok ruhsal rahatsızlıkta olduğu gibi madde kullanımı konusunda da ciddi önyargılar mevcut. Bu önyargıların sonuçları kişilerin sorunlar karşısında yardım almalarını engellemeye kadar gidebiliyor. Hem çevresi hem de tedavi ekibi tarafından önyargılarla karşılaşmaktan çekinen kişilerin çoğu tedaviye başvurmayı ertelemektedir. Genel tedavi kurumları isimsizliği- anonimliği sağlayarak, kişinin tedaviye başvurmasının önündeki “ifşa olma korkusunu” ortadan kaldırır.

Merkezimizde, genel mahremiyet kuralları tüm dikkatle uygulanmaktadır. Kişinin başvuru sebebini hekimi dışında kimse ile paylaşılmamasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.

Belirli aralıklarla kontrol gerektiren tedavilerde yaşanan diğer bir sorun ise, kişinin çalışma saatleri içinde izin alma ve dolayısı ile hastalığı konusunda bilgi vermek zorunda kalmasıdır.

Ayrıma uğramadan, mahremiyetinize saygılı bir ekip tarafından karşılanacağınız merkezimizde, çalışma saatleri dışında da hizmet verilmektedir.