Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 2005 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2014 Sivas Numune Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2008 - 2011 Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi / Uzman Hekim
 • 2006 - 2008 Hassa Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2006 - 2007 Ağrı Asker Hastanesi / Tabib Teğmen
 • 1998 - 2000 Hasanbeyli Sağlık Ocağı/Hasanbeyli-Osmaniye / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Milli Pediatri Derneği
 • Çukurova Hemofili Derneği
 • Uzmanlar Hematoloji Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • European Hematology Association (EHA)
 • European Group for Bone Marrow and Transplantation (EBMT)
 • Çukurova Yenidoğan Derneği
 • Çukurova Çocuk Kan Hastalıkları Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatri Derneği
 • Pediatri Akademi Uzmanlar Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Membranous nephropathy presenting with nephrotic syndrome in a child with thalassemia major. Pediatr Int. 2015 Feb 24. doi: 10.1111/ped.12572. Yavuz S, Anarat A, Bayazıt AK, Karagun BŞ, Yılmaz S, Kılınc Y, Gonlusen G, Kuyucu Y.
 • The Prognostic Significance of The Serum Tumor Necrosis Factor (TNF)-Related Apoptosis-Inducing Ligand (TRAIL) in Childhood Acute Leukemias. Cukurova Med J. 2015; 40(4): 774-781 Zeliha Haytoğlu, Barbaros Karagün, İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Yurdanur Kılınç.
 • The cataract formation due to the use of deferiprone in a patient with thalassemia major. Cukurova Medical Journal. 2015:40. . Barbaros Şahin Karagün, Yurdanur Kılınç, İlgen Şaşmaz, Ali Bülent Antmen.
 • Correlation between Haller index and echocardiographic and spirometric findings in children with pectus excavatum. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Apr;42(3):259-64. doi: 10.5543/tkda.2014.21845. Turkish Gürsu AH, Karagün BS, Korkmaz O, Gürsu SS, Uçar MA.
 • Devastative tongue bleeding due to self-bite after dental extraction in a haemophilia A patient with inhibitor. Haemophilia. 2014 Mar;20(2):e177-9. doi: 10.1111/hae.12362. No abstract available. Karagun BS, Sasmaz I, Antmen B, Kilinc Y, Gulec S, Ciftci V, Dogan MC.
 • A Search for the Incidence of Acute Gastroenteritis Due to Rotavirus and Enteric Adenovirus in Children Under Five Years Old. Türk Mikrobiyol Cem Derg 44(2):70-74, 2014.doi:10.5222/TMCD.2014.070 Barbaros Şahin KARAGÜN, Hazım Alper GÜRSU, Özlem KORKMAZ İlkay BOZDAĞ, Mürşit HASBEK.
 • Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML). The Journal of Pediatric Research 2014; 1: 118-126) Barbaros şahin Karagün, İlgen Şaşmaz Bülent Antmen Yurdanur Kılınç.
 • Mikro RNA and Cancer. Türk Klinik Biyokimya Derg 2014; 12(1): 45-56 Barbaros Şahin Karagün, Bülent Antmen, İlgen Şaşmaz, Yurdanur Kılınç.
 • Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı. (Güncel Pediatri 2014; 12: 67-72) Barbaros Şahin Karagün Özlem Korkmaz Alper Hazım Gürsu Ömer Cevit Soner Solmaz Bünyamin Bayram Evrim Aslan Enver Sancakdar Ruhiye Cevit Fikret
 • The Profile Of The T Helper, Cytotoxic T and Natural Killer Cells In Sickle Cell Anemia Patients With Ischemic Attack and The Relation With Clinical P November 15, 2013; Blood: 122 (21) Yurdanur Kilinç, Bahriye Atmis, Anil Atmis, Mustafa Yilmaz, Ilgen Sasmaz, Barbaros Sahin Karagün,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55