Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
EĞİTİM
 • 2023 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2022 - 2023 Rorscach Testi Uygulama ve Teori , Rorscach ve Projektif testler Derneği
 • 2022 - 2023 EMDR 1. ve 2. Seviye ve Süperviyon , Ay Enstitü& EMDR Derneği
 • 2021 Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
 • 2020 - 2021 Psikoloji İstanbul Gottman Çift Ve Aile Terapisi 1. ve 2. Seviye
 • 2019 Psikoloji İstanbul Oyun Terapisi 1. Düzey ve Süpervizyon
 • 2018 Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi, Poem Danışmanlık
 • 2018 Ergen Ve Sınırlar Sempozyum, İstanbul Psikanaliz Derneği
 • 2017 İstanbul Üniversitesi
 • 2017 İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
 • 2017 WISC-IV Sertifika Eğitimi, İstanbul Psikologlar Derneği
 • 2015 - 2016 Temel Psikanaliz Eğitimi, Psike-İst
 • 2015 İmago Terapi, Evlilik Terapileri Enstitüsü Harville Hendrix,Helen LaKelly
 • 2015 Çocuk Analizinde Yorum, Ergenlik ve Korkular, Türk Psikanaliz Derneği
 • 2014 CAS Sertifika Eğitimi İstanbul Üniversitesi
 • 2013 Kardeşler ve Psikanaliz Türk Psikanaliz Derneği, Boğaziçi Üniversitesi
 • 2013 Üstün Yetenekliler Uluslararası Kongre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 • 2013 Yaratıcı Zıt Düşünceler Tekniği, Uğur Sak , Antalya
 • 2013 Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi , Psikologlar Derneği Ankara
 • 2012 Kaleidoscope, öğrenme stilleri semineri Stephen G. Barkley,Lead Turkey
 • 2012 Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme-ODGE PBS,İstek Vakfı Okulları
 • 2010 Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği,Özgül Polat
 • 2010 Üstün Çocuğun Ebeveyni Olmak James Delisle,Irmak Okulları
 • 2009 19. Özel Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi
 • 2007 - 2008 Aile Terapisi 1. Aşama Eğitimi, Bakış Danışmanlık ,İsrail Aile Danışmanlığı-Kriz Önleme Merkezi
 • 1999 - 2006 Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi, Psikodramatist Ünvanı, İstanbul Psikodrama Enstitüsü
 • 2005 ADHDli Çocuklarda Oyun Terapisi, Reyhana Seedat, DBE,Şişli Terakki okulları
 • 2005 WİSC-R Zeka Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi, Psikologlar Derneği (8 yıl aktif uygulamacı)
 • 2005 Anne Çocuk Eğitim Vakfı ,Anne Destek Eğitimi
 • 2003 Sistemik Yaklaşımla Aile Terapisi, Psikologlar Derneği, İrem Bray
 • 2002 Kayıplar ve Yas Terapisi, Psikologlar Derneği, Ayten Zara Page
 • 2001 Gençlerde Depresyon ve İntiharı Önleme , Mavi Danışmanlık,Yankı Yazgan
 • 2000 Beyin Seminerleri, Mavi Danışmanlık, Dr. Bülent Korkmaz
 • 2000 Özel Öğrenme Güçlüğü, Pencere Danışmanlık,Oya Güngörmüş Özkardeş
 • 1999 Okullarda Hiperaktiviteye Yaklaşım, Çekirdek Vakfı, James Swanson
 • 1999 Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Davranış Bilimleri Enst.,Karen Sadlier
 • 1994 Transaksiyonel Analiz, Çapa Tıp Psikiyatri, Dr.Yani Anastasiadis
 • 1992 - 1994 Rorscach Testi Uygulama ve Teori , Dr.Yani Anastasiadis
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Psikoloji
 • Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı(Devam ediyor)
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI