Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
 • 2005 Beckman Coulter Miami Education Center / Preanalitik sistemler
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2017 Özel Eskişehir Anadolu Hatanesi
 • 2005 - 2006 Osmangazi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
 • 2001 - 2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
ÜYELİKLER
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Klinik Biyokimyacılar Derneği
 • Türk Tabibler Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The diagnostic value of beta-human chorionic gonadotropin, progesterone, CA125 in the prediction of abortions. J Obstet Gynaecol. 2010 Apr;30(3):288-93. doi: 10.3109/01443611003605286. Osmanağaoğlu MA, Erdoğan I, Eminağaoğlu S, Karahan SC, Ozgün S, Can G, Bozkaya H.
 • Methyltetrahydrofolate reductase C677T gene mutation and hyperhomocysteinemia as a novel risk factor for diabetic nephropathy. Endocrine. 2009 Oct;36(2):255-61. doi: 10.1007/s12020-009-9218-7. Epub 2009 Jul 14. PMID: 19598005 Ukinc K, Ersoz HO, Karahan C, Erem C, Eminagaoglu S, Hacihasanoglu AB, Yilmaz M, Kocak M.
 • A novel indicator of widespread endothelial damage and ischemia in diabetic patients: ischemia-modified albumin. Endocrine. 2009 Dec;36(3):425-32. doi: 10.1007/s12020-009-9236-5. Epub 2009 Sep 26. PMID: 19784800 Ukinc K, Eminagaoglu S, Ersoz HO, Erem C, Karahan C, Hacihasanoglu AB, Kocak M.
 • Effect of deep vein thrombosis on ischaemia-modified albumin levels. Emerg Med J. 2008 Dec;25(12):811-4. doi: 10.1136/emj.2007.056614. Mentese A, Mentese U, Turedi S, Gunduz A, Karahan SC, Topbas M, Turan A, Patan T, Turkmen S, Okur G, Eminagaoglu MS.
 • Increased serum anti-carbonic anhydrase II antibodies in patients with Graves'' disease. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2007 May;115(5):287-91. PMID: 17516290 Alver A, Menteşe A, Karahan SC, Erem C, Keha EE, Arikan MK, Eminağaoğlu MS, Deger O.
 • Evaluation of left ventricular function using Tei index in patients with preinfarction angina. Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Mar;6(1):3-8.PMID: 16524792 Free Article Similar articles Select item 16412470 Orem C, Küçükosmanoğlu M, Kaplan S, Kasap H, Durmuş I, Eminağaoğlu S, Baykan M, Gökçe M.
 • The effects of N-acetylcysteine on antioxidant enzyme activities in experimental testicular torsion. J Surg Res. 2006 Apr;131(2):199-203. Epub 2006 Jan 18. PMID: 16412470 Similar articles Select item 16190960 Similar articles Select item 16190960 Cay A, Alver A, Küçük M, Işik O, Eminağaoğlu MS, Karahan SC, Değer O.
 • The effects of short-term raloxifene therapy on fibrinolysis markers: TAFI, tPA, and PAI-1. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005 Oct;84(10):987-91. PMID: 16167916 Similar articles Select item 15655273 Ozeren M, Karahan SC, Ozgur M, Eminagaoglu S, Unsal M, Baytan S, Bozkaya H.
 • The effects of atorvastatin treatment on the fibrinolytic system in dyslipidemic patients. Jpn Heart J. 2004 Nov;45(6):977-87. PMID: 15655273 Free Article Similar articles Orem C, Uydu HA, Yilmaz R, Gökçe M, Baykan M, Eminagaoglu S, Orem A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55