Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 1996 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1995 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1990 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2016 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Göztepe Hastanesi / Profesör Doktor
 • 2008 Özel Göztepe Medicalpark Hastanesi Kanser Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2007 Dana Farber Kanser Enstitüsü, Boston-ABD (Meme-Gastrointestinal Tümörler ve Toraks Tümörleri Eğitimi
 • 2005 - 2008 TC.Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği / Klinik Şefi
 • 2004 - 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 1996 - 2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç HastalıklarI Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 1991 Gencek Sağlık Ocağı
 • 1991 - 1995 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Gastrointestinal Tümörler Derneği (kurucu üye)
 • Türk Onkoloji Grubu
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • Klinik Onkoloji Derneği (kurucu üye)
 • Tıp Araştırmaları Derneği (kurucu üye)
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Akciğer Kanseri Derneği (kurucu üye)
 • Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği (kurucu üye)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Synovial sarcoma with multiple vertebrae metastases causing multilevel thoracic spinal cord compressions. Spine J. 2016 Jun;16(6):e363-4. doi: 10.1016/j.spinee.2015.11.063. Epub 2015 Dec 8. No abstract available. Demir MK, Fakir E, Furuncuoglu Y, Alıcı S, Argon A, Koca S.
 • Predictive and prognostic values of BubR1 and synuclein-gamma expression in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol. 2015 May 1;8(5):5345-53. eCollection 2015. Cirak Y, Furuncuoglu Y, Yapicier O, Alici S, Argon A.
 • Value of caffeic acid phenethyl ester pretreatment in experimental sepsis model in rats. Mediators Inflamm. 2015;2015:810948. doi: 10.1155/2015/810948. Epub 2015 Apr 8. Alici O, Kavakli HS, Koca C, Altintas ND, Aydin M, Alici S
 • Pathologic and clinical characteristics of elderly patients with breast cancer: a retrospective analysis of a multicenter study (anatolian society of medical oncology) G, Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan / Int Surg. 2014 Jan-Feb;99(1):2-7 Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Balakan O, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel
 • Clinical outcomes in patients who received lapatinib plus capecitabine combination therapy for HER2-positive breast cancer with brain metastasis and and a comparison of survival with those who received trastuzumab-based therapy: a study by the Anatolian Society of Medical Oncology Inanc M, Elkiran ET, Ozdemir NY, Durnalı AG, Suner A, Alici S, Tarhan MO, Boruban C, Oksuzoglu B, Urakci Z. with those who received trastuzumab-based Kaplan MA, Isikdogan A, Koca D, Kucukoner M, Gumusay O, Yildiz R, Dayan A, Demir L, Geredeli C, Kocer M, Arslan UY, Inal A, Akman T, Coskun U, Sener N
 • Treatment and prognostic factors in primary peritoneal carcinoma: a multicenter study of the Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO) Oncol Res Treat. 2014;37(6):332-8. Unal OU, Oztop I, Yazici O, Ozatli T, Inal A, Günaydın Y, Alici S, Demirci U, Cinkir HY, Aktas B, Aslan K, Uncu D, Yilmaz AU, Oksuzoglu B, Buyukberber
 • Is lymph node ratio prognostic factor for survival in elderly patients with node positive breast cancer? The Anatolian Society of Medical Oncology. Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan A. Ann Ital Chir. 2013 Mar-Apr;84(2):143-8. Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Suner A, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel G
 • Endocrine therapy alone vs. chemotherapy plus endocrine therapies for the treatment of elderly patients with endocrine-responsive and node positive breast cancer: a retrospective analysis of a multicenter study (Anatolian Society of Medical Oncology) Goksel G, Gokoz Dogu G, Umit Unal O, Tamozlu T, Buyukberber S, Melih Boruban C, Isikdogan A J BUON. 2013 Jan-Mar;18(1):64-9. Inal A, Akman T, Yaman S, Demir Ozturk S, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Balakan O, Yesil Cinkir H, Alici S, Uysal Sonmez O,
 • Salvage treatment experience in advanced synovial sarcoma: a multicenter retrospective analysis of the Anatolian society of medical oncology Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(9):5185-8. Yetisyigit T, Arpaci E, Seber ES, Kucukoner M, Kos FT, Sonmez OU, Alici S, Akman T, Aktas B, Yildiz R, Gunaydin Y, Inanc M, Demirci U, Alkis N, Gumus
 • Prognostic factors for lymph node negative stage I and IIA non-small cell lung cancer: multicenter experiences. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(11):6287-92. Oven Ustaalioglu BB, Unal OU, Turan N, Bilici A, Kaya S, Eren T, Ulas A, Inal A, Berk V, Demirci U, Alici S, Bal O, Benekli M, Gumus M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55