Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2009 Medikal Park Hastaneler Grubu
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Araştırma Hastanesi
 • 2002 - 2006 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Marmara Diabet Grubu
 • Türk Diabet Vakfı
 • Metabolik Sendrom Derneği
 • Türk Diabet Cemiyeti
 • European Association for the Study of Diabetes
PUBLICATIONS
 • Urinary N-acetyl B glucosaminidase as an earlier marker of diabetic nephropathy and influence of low-dose perindopril/indapamide combination. Renal Failure 2006;28(2):125-8 Basturk T, Altuntas Y, Kurklu A, Aydın L, Eren N, Unsal A.
 • Beneficial effect of lisinopril plus telmisartan in patients with type 2 diabetes, microalbuminuria and hypertension. Diabetes Res Clin Pract. 2006 Feb;71(2):210-9 Sengul A.M, Altuntas Y, Kurklu A, Aydın L.
 • Tip 1 Diabette Lispro Tedavisiyle Metabolik Kontrolün İyileştirilmesi:Bazal İnsülinin Önemi. Diabet Bilimi 2004;1:15-18 Şengül A.M, Sargın M, Kürklü A, Sargın H, Canberk E, Uçak S, Ersoy Ç.Y, Argon D, Altuntaş Y.
 • Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Statinlerin Mikroalbuminüri Üzerine Etkileri Diabet Bilimi 2004;4:186-191. Aydın L, Kürklü A, Uçak S, Şengül A.M, Ersoy Ç.Y, Altuntaş Y.
 • Miyokard infarktüsü sonrası hastalara eklenen karvedilol metoprolol tedavilerinin insülin direnci ve serum lipidleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Şeh Tıp Bülteni 38:1-2004 Basat O, Uçak S, Öztekin E, Şeber S, Kürklü A, Argon D, Altuntaş Y.
 • Akut Myokard İnfarktüslü Hastalarda PAI-1 ve Fibrinojen düzeylerinin karşılaştırılması. Şeh Tıp Bülteni 45:3-2004 Kürklü A, Aydın L, Şengül A.M, Uçak S, Altuntaş Y.
 • Oral antidiyabetik kombinasyonlarına ya da insülin tedavisine eklenen rosiglitazon tedavisi tip 2 diyabetiklerde metabolik kontrolü sağlar. Şeh Tıp Bülteni 38:1-2004 Uçak S, Basat O, Şeber S, Kürklü A, Ersoy Ç.Y, Altuntaş Y.
 • Diğer Grup Oral Antidiabetiklere Eklenen Akarboz Tedavisi Metabolik Kontrolu İlk 6 Haftada Sağlar. Şeh Tıp Bülteni 37:3-2003 Uçak S, Basat O, Seber S, Ersoy Ö, Şengül A.M, Kürklü A, Baştürk T, Altuntaş Y.
TOP
How can we help you?