Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2007 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1998 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Acıbadem Aile Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Doçent
 • 2013 - 2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2012 - 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2011 - 2012 Sağlık Bakanlığı Elazığ Harput Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2008 - 2011 Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2007 - 2008 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2002 - 2007 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği /Araştırma Görevlisi Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (THİKD)
 • Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ANKEM)
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
 • Febril Nötropeni Derneği (FND)
 • Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS)
PUBLICATIONS
 • The Effects of Snake Venom on Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Snakebite Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 71-74 pp, 2013, DOI: 10.5799/ahinjs.02.2013.02.0084 C. Ustun, I. Tegin, MF. Geyik
 • Alterations of serum copper and zinc levels, and copper/zinc ratios among patients with brucellosis Turkiye Klinikleri J Med Sci (ISI), 979-983 pp, 2012, DOI: 10.5336/medsci.2011-25720 C. Ustun, I. Tegin, M.F. Geyik
 • Health care workers'' mobile phones: A petential cause of microbial cross-contamination between hospitals and community Jorunal of Occupational and Enviromental Hygiene (ISI), 538-542 pp, 2012, DOI: 10.1080/15459624.2012.697419 C. Ustun, M. Cihangiroglu
 • The accuracy and validity of a weekly point-prevalence survey for evaluating the trend of hospital-acquired infections in a university hospital in university hospital in Turkey Int J Infect Dis. (ISI), 684-687 pp, 2011, DOI: 10.1016/j.ijid.2011.05.010. C. Ustun, S. Hosoglu, M.F. Geyik, Z. Parlak, C. Ayaz
 • Hastane kökenli karbapenem dirençli ve duyarlı Pseudomonas aerugınosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları ANKEM Derg, 1-6 pp., 2010. C. Üstün
 • Surveillance of nosocomial infections in general surgery unit: Data of ten years period Duzce Medical Journal, 1-6 pp., 2010. C. Ustun, M.F. Geyik, M. Aldemir, R. Tekin, M.K. Çelen, S. Girgin, S. Hosoglu, C. Ayaz
 • Çocuk Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Nobel Med (ISI), 4-9 pp, 2009. C. Üstün, E. Basuguy, U. Deveci
 • Pediatrik yaş grubu toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherıchıa colı ve Klebsıella spp. suşlarının in-vitro antibiyotik direnci ANKEM Derg, 155-160 pp., 2009. C. Üstün, Y.S. Demir, S. Demir, S. Demirören, M.G. Kurtoğlu
 • Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Elazığ?da ilk olgu Klimik Derg, 31-33 pp., 2009. C. Üstün, T. Güven
 • Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları sürveyansı Klimik Derg, 50-53 pp., 2008. C. Üstün, C. Ayaz, A. Güzel, M.K. Çelen, R. Tekin
TOP
How can we help you?