Location permission needed for a better experience.
How can we help you?
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 - 2017 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Eğitimi
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / Perinatal IPT
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2014 Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği / Anneliğe Özgü Zihinsel Durumlar: Bebek Gözlemi ve Klinik Uygulama Arasındaki Etkileşim
 • 2013 International Congress on Psychopharmacology / Beyond Talk, into Action: Working with Users Associations in Perinatal Psychiatry
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / An Interpersonal Approach to Grief and Loss
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / Clinical Challenges in Treating Mood Disorders in Perinatal Psychiatry
 • 2012 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2012 Psikofarmakoloji Derneği / İki Uçlu Mizaç Bozuklukları
 • 2011 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi EKT Merkezi / Anestezili EKT Eğitimi ve Uygulaması
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Level A: Basic Training in Interpersonal Psychotherapy
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Interpersonal Psychotherapy for Perinatal Women
 • 2010 Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2005 - 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Asistanı
 • 2010 Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Of The Two Part Basic Training, Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 1
 • 2010 Of The Two Part Basic Training,Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 2
 • 2010 KİMERA / İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi
 • 2008 Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi / Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / Assessment and Management of Anger
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 1. Modül: Cinsellik Kavramı
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / CBT in OCD:Dealing with Obsessional Thoughts
 • 2006 Omurga İstanbul Araştırma Okulu / Klinik Araştırma Kursu
 • 2006 Şema Terapi Sempozyumu / Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları
 • 2004 - 2005 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Asistanı
 • 2005 Türk Nöropsikiyatri Derneği / Kişilik Bozuklukları Temel Kursu
 • 2003 - 2004 Marmara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Çocuk Cerrahisi Asistanı
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2000 Cape Town University, Red Cross Children''s Hospital Paediatric Surgery Department / Paediatric Surgery Internship
EXPERIENCE
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
MEMBERSHIPS
 • The Marce Society International for Perinatal Mental Health Üyeliği
 • Psikofarmakoloji Derneği Üyeliği
 • Kişilerarası İlişkiler Terapisi Derneği Türkiye Üyeliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği
 • EMDR Derneği Üyeliği
PUBLICATIONS
 • Hiperemesis Gravidarum Nedeni ile Kadın Doğum Servisine Yatan Hastalarda Yeme Tutumları, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences Kender E E, Yüksel G, Ger C, Özer Ü.
 • Stigma and Perinatal Psychiatry Short Communication Clinics Mother Child Health Yuksel G.
 • IPT in Postpartum Depression, Short Communication, Yuksel and Aydin Clinics Mother Child Health Yuksel G, Aydın N, Omay O.
 • Birinci Derece Erkek Yakınlarında Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Kadın Olguların Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Literatür Sempozyum Dergisi Yüksel G, Nebioğlu M, Özer Ü.
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hormonlar-Women?s Mental Health and Hormones Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics Yüksel G, Aydın N.
 • Birth weight and preterm birth in babies of pregnant women with major depression in relation to treatment with antidepressants. Journal of Clinical Psychopharmacology Şahingöz M, Yuksel G, Karsidag C, Uguz F, Sonmez EO, Annagur BB, Annagur A.
 • Birth weight and gestational age in newborns exposed to maternal obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res. Uguz F, Yuksel G, Karsidag C, Guncu H, Konak M.
 • Annagur BB, Annagur A. The effects of maternal major depression, generalized anxiety disorder, and panic disorder on birth weight and gestational age: Journal of Psychosomatic Research Uguz F, Sahingoz M, Sonmez EO, Karsidag C, Yuksel G
 • Emzirme dönemindeki hastalarda psikotrop ilaç kullanım esasları Psikiyatride Güncel /Update in Psychiatry-Journal of Psychiatric Association of Turkey for Continuing Education/Continuing Proffessional Development Yüksel G, Karşıdağ Ç.
 • Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar-Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Klinik Psikiyatri/ The Journal of Clinical Psychiatry Ç Karşıdağ, UM Aksoy, G Yüksel, N Alpay, A Uysal.
 • Ketiapin Kullanımına Bağlı Gelişen Huzursuz Bacak Sendromu: İki Vak?a Sunumu New/Yeni Symposium Journal D İpekçioğlu, N Havle, G Yüksel, D Eker, Ö Canbek
 • Bir Olgu Sunumu Eşliğinde REM Uykusu Davranış Bozukluğuna Bağlı Suç İşleme ve Suçun Adli Psikiyatrik Olarak Değerlendirilmesi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences FS Aliustaoğlu, G Yüksel, S Saygılı, G Oral.
 • Delayed neuropathy due to organophosphate insecticide injection in an attempt to commit suicide. Hand (N Y) Ergün SS, Oztürk K, Su O, Gürsoy EB, Uğurad I, Yüksel G.

Contact Us

Fill out the form below for your information requests

As Acıbadem Healthcare Group, you can report your requests, suggestions, thanks and complaints by filling out the form below or by contacting us at +90 444 55 44 so that we can provide you with a better and higher quality service.

See More
See More
Security Code

INFORMATION FORM WITH REGARD TO OBTAINING AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) and Acıbadem’s controlling shareholders, parent companies and affiliates (hereinafter to be collectively referred to as “Acıbadem Group”) may, acting as “Data Supervisor” under the Law on Protection of Personal Data no. 6698 (the “Law”) and other pertinent laws and regulations, process your personal data within the following frame and in strict compliance with the Basic Healthcare Services Law no. 3359, the Governmental Decree-Law on Organization and Duties of the Ministry of Health and its Affiliated Companies no. 663, the Private Hospitals Regulation, and other regulations of the Ministry of Health, and other applicable laws and provisions.

1. Obtaining and Processing of Personal Data, and Purposes of Processing:

Your personal data is collected and obtained verbally, in writing, or in visual or electronic media, through call center, internet site, verbally, in writing or similar other channels for conduct of such services as protection of public health, preventive medicine, medical diagnosis, treatment and maintenance services offered by Acıbadem Group, or for planning and management of healthcare services and financing, and in accordance with the fields of business of Acıbadem Group Companies. Your general personal data and special personal data, especially your healthcare data, may be processed by the Group to a limited extent for all and any purposes, including, but not limited to, the following purposes:

All kinds of your personal data obtained by Acıbadem Group (including, but not limited to, your special personal data) may be processed for the following purposes:

Your personal data obtained and processed pursuant to the applicable laws and regulations may be transferred to physical archives and/or information systems of Acıbadem or Acıbadem Group and may be kept and stored both in digital and in physical platforms.

2. Transfer of Personal Data

Your personal data may be shared by Acıbadem and Acıbadem Group with companies included in Acıbadem Group or with private insurance companies, Ministry of Health and its sub-units, Social Security Agency, Security General Directorate and other security forces, General Directorate of Population and Census, Turkish Pharmacists’ Association, courts and all kinds of other juridical authorities, central etc. third parties, your authorized representatives and agents, and third parties offering consulting and advice services to us, including, but not limited to, lawyers, tax and financial consultants and auditors, and our business partners and other third parties acting in cooperation with us for further development or performance of healthcare services for the purposes cited above, also including regulatory and supervisory bodies and authorities, and official authorities, for the purposes of processing listed above, in accordance with the Law and other applicable laws and regulations.

3. Methods and Legal Causes of Obtaining of Personal Data

Your personal data are collected and processed in all kinds of verbal, written, visual or electronic media, for the purposes listed hereinabove, and for performance of all kinds of works included in the fields of business of Acıbadem within the legal framework, and accordingly, for full and proper performance of all kinds of contractual and legal duties and obligations of Acıbadem. Legal causes of collection and acquisition of your personal data are the pertinent provisions of:

Furthermore, as stipulated in 3rd paragraph of article 6 of the Law, personal data relating to health may also be processed by persons under secrecy obligations or by authorized official entities and organizations, without being liable to receive prior explicit consent of the relevant purpose, only for protection of public health, preventive medicine, medical diagnosis, treatment and maintenance services, and for planning and management of healthcare services and financing.

4. Your Rights Regarding Protection of Personal Data

Pursuant to the Law and other relevant applicable laws and regulations, you are entitled:

If at any time you use any one or more of your aforesaid rights, the relevant information will be transmitted to you clearly and in an understandable manner, in writing or in electronic media, by using the communication data and information provided by you.

5. Data Security

Acıbadem protects your personal data in full and strict compliance with all technical and administrative security controls required to be taken in accordance with information security standards and procedures. Said security actions and measures are taken and provided at a level appropriate for the probable risks by also taking into consideration the technological possibilities.

6. Complaints and Communications

Your personal data are protected within the frame of the available technical and administrative possibilities, and the required security actions and measures are taken and provided at a level appropriate for the probable risks by also taking into consideration the technological possibilities.

By filling in the “Application Form Pursuant to the Law on Protection of Personal Data” given at the , “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web address, you may transmit and submit your legal requests:

You are hereby kindly requested to transmit your legal requests under the Law by filling in the “Application Form Pursuant to the Law on Protection of Personal Data” given at the https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web address and sending it to us by the communication means set forth in the form.

TOP