YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Eğitimi
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / Perinatal IPT
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2014 Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği / Anneliğe Özgü Zihinsel Durumlar: Bebek Gözlemi ve Klinik Uygulama Arasındaki Etkileşim
 • 2013 International Congress on Psychopharmacology / Beyond Talk, into Action: Working with Users Associations in Perinatal Psychiatry
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / An Interpersonal Approach to Grief and Loss
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / Clinical Challenges in Treating Mood Disorders in Perinatal Psychiatry
 • 2012 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2012 Psikofarmakoloji Derneği / İki Uçlu Mizaç Bozuklukları
 • 2011 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi EKT Merkezi / Anestezili EKT Eğitimi ve Uygulaması
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Level A: Basic Training in Interpersonal Psychotherapy
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Interpersonal Psychotherapy for Perinatal Women
 • 2010 Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Asistanı
 • 2010 Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Of The Two Part Basic Training, Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 1
 • 2010 Of The Two Part Basic Training, Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 2
 • 2010 KİMERA / İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi
 • 2008 Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi / Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / Assessment and Management of Anger
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 1. Modül: Cinsellik Kavramı
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / CBT in OCD:Dealing with Obsessional Thoughts
 • 2006 Omurga İstanbul Araştırma Okulu / Klinik Araştırma Kursu
 • 2006 Şema Terapi Sempozyumu / Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları
 • 2005 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Asistanı
 • 2005 Türk Nöropsikiyatri Derneği / Kişilik Bozuklukları Temel Kursu
 • 2004 Marmara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Çocuk Cerrahisi Asistanı
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2000 Cape Town University, Red Cross Children''s Hospital Paediatric Surgery Department / Paediatric Surgery Internship
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • The Marce Society International for Perinatal Mental Health Üyeliği
 • Psikofarmakoloji Derneği Üyeliği
 • Kişilerarası İlişkiler Terapisi Derneği Türkiye Üyeliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği
 • EMDR Derneği Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hiperemesis Gravidarum Nedeni ile Kadın Doğum Servisine Yatan Hastalarda Yeme Tutumları, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences Kender E E, Yüksel G, Ger C, Özer Ü.
 • Stigma and Perinatal Psychiatry Short Communication Clinics Mother Child Health Yuksel G.
 • IPT in Postpartum Depression, Short Communication, Yuksel and Aydin Clinics Mother Child Health Yuksel G, Aydın N, Omay O.
 • Birinci Derece Erkek Yakınlarında Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Kadın Olguların Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Literatür Sempozyum Dergisi Yüksel G, Nebioğlu M, Özer Ü.
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hormonlar-Women?s Mental Health and Hormones Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics Yüksel G, Aydın N.
 • Birth weight and preterm birth in babies of pregnant women with major depression in relation to treatment with antidepressants. Journal of Clinical Psychopharmacology Şahingöz M, Yuksel G, Karsidag C, Uguz F, Sonmez EO, Annagur BB, Annagur A.
 • Birth weight and gestational age in newborns exposed to maternal obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res. Uguz F, Yuksel G, Karsidag C, Guncu H, Konak M.
 • Annagur BB, Annagur A. The effects of maternal major depression, generalized anxiety disorder, and panic disorder on birth weight and gestational age: Journal of Psychosomatic Research Uguz F, Sahingoz M, Sonmez EO, Karsidag C, Yuksel G
 • Emzirme dönemindeki hastalarda psikotrop ilaç kullanım esasları Psikiyatride Güncel /Update in Psychiatry-Journal of Psychiatric Association of Turkey for Continuing Education/Continuing Proffessional Development Yüksel G, Karşıdağ Ç.
 • Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar-Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Klinik Psikiyatri/ The Journal of Clinical Psychiatry Ç Karşıdağ, UM Aksoy, G Yüksel, N Alpay, A Uysal.
 • Ketiapin Kullanımına Bağlı Gelişen Huzursuz Bacak Sendromu: İki Vak?a Sunumu New/Yeni Symposium Journal D İpekçioğlu, N Havle, G Yüksel, D Eker, Ö Canbek
 • Bir Olgu Sunumu Eşliğinde REM Uykusu Davranış Bozukluğuna Bağlı Suç İşleme ve Suçun Adli Psikiyatrik Olarak Değerlendirilmesi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences FS Aliustaoğlu, G Yüksel, S Saygılı, G Oral.
 • Delayed neuropathy due to organophosphate insecticide injection in an attempt to commit suicide. Hand (N Y) Ergün SS, Oztürk K, Su O, Gürsoy EB, Uğurad I, Yüksel G.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55