Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2007 Özel Çorlu Dört-D Millet Hastanesi
 • 2003 - 2004 Özel Silivri Millet Hastanesi
 • 2002 - 2003 Ulus Bartın Devlet Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
PUBLICATIONS
 • Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Hastalarda Levanorgestrel Salınımlı İntrauterin Araç Kullanımının Endometriyum Üzerine Etkileri Konjenital İnfantil Fibrosarkom ISUOG Congress 2010. Kesim M. Mandracı G.
 • Long-term effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system on serum lipids and the endometrium in breast cancer patients taking tamoxifen Climacteric, 2008 Jun;11(3):252-7 Kesim M. Aydın Y. Atisa. Mandracı G.
 • Adneksiyal Kitlelerde Transvaginal Ultrasonografi ve Renkli Dopler Sonografinin Tanısal Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi.6(3-4), 2002. Kesim M. Yücesan B. Mandracı G. Karpat Z. Özdemir S. Sermet H.
 • Acil Cerrahi Girişim Gerektiren İki Koryokarsinom Olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Logosu, 15(1):45-47 Mart, 2001. Dönmez M. Yücesan B. Özdemir S. Aydemir A. Mandracı G.
 • Postmenapozal Hormon Replasman Tedavisinin İnternal Karotis Arter Pulsatilite İndeksi Üzerine Etkisi. ŞEH Tıp Bülteni, 34 (1): 49-52, 2000. Dönmez M. Yücesan B. Özdemir S. Mandracı G. Aydemir A.
 • Bir Plasenta İncreata Olgusu. ŞEH Tıp Bülteni, 34(4):61-63, 2000. Dönmez M. Yücesan B. Özdemir S. Aydemir A. Mandracı G.
TOP
How can we help you?