YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2003 - 2006 Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / Uzman Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Otorinolaringoloji Derneği
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Nörootoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Fungal Sinüzitli Bir Olguda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Çevik B, Nutar Nu, Musapaşaoğlu H, Akkuzu G, Tarhan Nç, Coşkun M. Kbb Forum. 5:44-47 (2006)
 • Effect of Hypothermia on Distortion Product Otoacoustic Emission Findings in Children Undergoing Congenital Open Heart Surgery. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Dönmez A, Mercan S, Ogus E. Int. Adv. Otol. 2009; 5:(1) 2
 • Reliability of The Vestibular Evoked Myogenic Potential Test in Assessing İntratympanic Gentamicin Therapy İn Meniere''s Disease Ozluoglu Ln, Akkuzu G, Ozgirgin N, Tarhan E. Acta Otolaryngol. Apr;128(4):422-6 (2008)
 • Reliability Of The Vestibular Evoked Myogenic Potential Test İn Assessing İntratympanic Gentamicin Therapy İn Meniere''s Disease Ozluoglu Ln, Akkuzu G, Ozgirgin N, Tarhan E. Acta Otolaryngol. Apr;128(4):422-6 (2008)
 • Sarı Tırnak Sendromu Aydın E, Akman K, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. KBB Forum 6:(2);(2007)
 • Congenital Partial Arhinia: A Case Report Akkuzu G, Akkuzu B, Aydin E, Derbent M, Ozluoglu L. J Med Case Reports. Sep 20;1:97 (2007)
 • Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Benign Paroxsymal Positional Vertigo and Meniere''s Disease Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Eur Arch Otorhinolaryngol, 263:510-517 (2006)
 • Fungal Sinüzitli Bir Olguda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Çevik B, Nutar Nu, Musapaşaoğlu H, Akkuzu G, Tarhan Nç, Coşkun M. Kbb Forum. 5:44-47 (2006)
 • Does Diabetes Mellitus Affect The Prognosis Of İdiopathic Peripheric Facial Paralysis? Akkuzu G, Özgirgin On, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Mjo, 2:78-82 (2006)
 • Atypical Fibroxanthoma of The Auricle Akkuzu G, Aydın E, Çakmak Ö, Akkuzu B, Arıkan G, Özlüoğlu LN. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 130: 238-240 (2004)
 • Reaktif Hipoglisemi Flüktüan İşitme Kaybı Sebebi Olabilir mi: Üç Vaka Takdimi Akkuzu G, Tanacı N, Akkuzu B, Çakmak Ö, Güvener N, Ve Özlüoğlu LN. Otoskop. 3:110-116 (2002)
TOP
How can we help you?