Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2007 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1995 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2007 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1998 - 2010 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1997 - 1998 Kasımpaşa Deniz Hastanesi, İstanbul
 • 1996 - 1997 Hopa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzman Hekim
 • 1990 - 1995 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri, Uzmanlık Eğitimi
MEMBERSHIPS
 • Ulusal Organ Nakli Kuruluslan Koordinasyon Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
PUBLICATIONS
 • The clinical significance of parathyroid tissue calcium sensing receptor gene polymorphisms and expression levles in end-stage renal disease patients. . Clinical Nephrology Dergisinde Şubat 2009 tarihinde yayına kabul edildi Eren P.A., K. Turan, I. Berber, M. Canbakan, M. Kara, G. Tellioglu, U. Bugan, C. Sevinç, F. Turkmen, M.I. Titiz.
 • Use of smooth muscle plasty after intersphincteric rectum resection to replace a partially resected internal anal sphincter: long term follow-up. Krand O, T. Yalti, G. Tellioglu, M. Kara, I. Berber, M.I. Titiz. Dis Colon Rectum Dergisinde 30.04.2009 tarihinde yayına kabul edildi
 • Management of pilonidal sinus disease with oblique excision and bilateral gluteus maximus fascia advancing flap: result of 278 patients. Krand O, T. Yalti, I. Berber, M. Kara, G. Tellioglu. Dis Colon Rectum, 52, 1-6, 2009
 • Tempol reduces bacterial translocation after ischemia/reperfusion injury in a rat model of superior mesenteric artery occlusion. Berber I., C. Aydin, N. Cevahir, C. Yenisey, G. Gumrukcu, G. Kocbil, G. Tellioglu, K. Tekin. Surg Today, 39, 407-413, 2009
 • Surgical treatment of urologic complications after renal transplantation. Yigit B, G. Tellioglu, I. Berber, C. Aydin, M. Kara, F. Yanaral, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 202-204, 2008
 • Early vs delayed closure of temporary covering ileostomy:a prospective study. Krand O, T. Yalti, I. Berber, G. Tellioglu. Hepato-Gastroenterology, 55 (81), 142-145, 2008
 • Medical risk analysis of renal transplant donors. Berber I, G. Tellioglu, G. Kilicoglu, T. Ozgezer, M. Canbakan, S. Gulle, B. Yigit, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 117-119, 2008
 • Doppler ultrasonography-guided surgery for high-flow hemodialysis vascular access: preliminary results. Tellioglu G, I. Berber, G. Kilicoglu, P. Seymen, M. Kara, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 87-89, 2008
 • Analysis of CC chemokine receptor 5 and 2 polymorphisms and renal transplant survival. Yigit B, Bozkurt N, Berber I, Titiz I, Ispir T. Cell Biochem Funct, 25(4), 423-426, 2007
 • Böbrek nakli öncesi lenfosit cross-match test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi: mikrolenfositotoksisite yöntemi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 48 (3), 139-141, 2008 Işıtmangil G, M. Kara, L. Özel, G. Tellioğlu, A. Karasu, B. Yiğit, İ. Berber, İ. Titiz.
 • Canlı böbrek vericilerinin uzun dönemde karşılaşabileceği riskler. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 16(4), 183-186, 2007 Tellioğlu G, Berber İ, Seymen P, Kılıçoğlu G, Kara VM, Yiğit B, Özgezer T, Titiz İ.
 • Böbrek allogreftinde birden çok arter varlığında cerrahi yaklaşım ve sonuçları. Berber İ, Tellioğlu G, Kara M, Aydın Ç, Yiğit B, Titiz İ. Türk Üroloji Dergisi, 33(3), 345-350, 2007
 • Soliter meme karsinomu metastaz''ında pulmoner metastazektomi olgusu. Tezel Ç, Tanrıkul H, Berber İ, Erkinüresin T, Titiz İ. Akciğer, 13(1), 59-63, 2007
 • Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidiye cerrahi yaklaşım. Berber İ, Tellioğlu G, Kara M, Krand O, Öncel L, Titiz İ. Endokrinolojide Diyalog, 2, 123-128, 2007
TOP
How can we help you?