Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2005 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Öğretim Üyesi
 • 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1988 Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. / İnfertilite Kliniği Invitro Fertilizasyon
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1986 Hannover Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Federal Almanya Hükümeti DAAD Bursu / Perinatoloji, Ultrasonografi Eğitimi ve Laparoskopik Cerrahi Eğitimi
 • 1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1972 Mustafa Kemal Lisesi
EXPERIENCE
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Tüp Bebek Ünitesi Direktörlüğü
 • 2001 Ankara Üniversitesi Kısırlık Teşhis ve Tedavi Merkezi Müdürlüğü
 • 2001 - 2004 Ankara Üniversitesi Kısırlık Teşhis ve Tedavi Merkezi Müdürlüğü
 • 1996 - 2001 Ankara Üniversitesi Kısırlık ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 1992 Ankara Üniversitesi Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 1992 - 1996 Ankara Üniversitesi Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 1987 - 1988 Sarıkamış Askeri Hastanesi
 • 1981 - 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 1979 - 1980 Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesi
 • 1979 - 1980 Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Alman Fertilite Cemiyeti
 • American Society Of Reproductive Medicine
 • Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • Jinekoloji Endoskopi Derneği
 • Perinatoloji-Endokrinoloji Derneği
 • Türk Alman Jinekoloji Derneği
 • Türk Tabibler Birliği, Ankara Tabib Odası
 • Türkiye Jinekoloji Derneği
 • Türkiye İnfertilite Vakfı
 • Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)
 • American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)
 • Middle East Fertility Society (MEFS)
 • European Society for Infectious Disease in Obstetrics and Gynaecology (ESIDOG), Türkiye Başkanı
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTD)
 • Pelvik Ağrı ve Endometriosis Derneği
PUBLICATIONS
 • GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullanımı C. Ünlü, I. Üstüner, M. Sönmezer. Artemis, 4(4);2003, 15-27
 • Menopoz.In: Kadın Hastalıkları ve Doğum C.Ünlü.EDS:S. D. Cengiz, 2003, Ankara
 • Expression of Endometrial Receptivity Genes Increase After Myomectomy of Intramural Leiomyomas not Distorting the Endometrial Cavity Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.) 23(1) June 2016 Ünlü Cihat
 • Jinekolojik Cerrahi Atlası çeviri editörü, Atlas of Gynecologic Surgery by Dieter Wallwiener & Sven Becker 4. Baskı. Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016 Ünlü C.
 • Endometriozis Etyoloji ve Klinik Yönetim Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015 Ünlü C.
 • Laparoscopic management of adnexal masses, Nezhat?s Video-Assisted and Robotic-Assisted Laparoscopy and Hysteroscopy Editörler: Camran Nezhat et. al. Chapter 9. Cambridge Medicine, 2013. Ünlü C., Yıldırım G.
 • Surgical Removal of Endometrioma Decreases the NF-kB1 (p50/105) and NF-kB p65 (Rel A) Expression in the Eutopic Endometrium During the Implantation Wi Reproductive Sciences July 2013 vol. 20 Çelik Önder, Ünlü Cihat
 • Enzymatic Digestion Plus Mechanical Searching İmproves Testicular Sperm Retrieval İn Non-Obstructive Azoospermia Cases European Journal Of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005; 120(1) 80-86 Kaan Aydos, L. Cem Demirel, Volkan Baltacı, Cihat Ünlü.
 • The current role Of İntrauterine İnsemination for the treatment of Male Factor And Unexplained İnfertility Middle East Fertility Society Journal. Volume 10, No.1, 2005 Aboubakr M. Elnashar, Cihat Ünlü, Batuhan Özmen and Willem Ombelet.
 • ICSI'' de akrozomal parçalanmaya gerek var mıdır? Bir elektron mikroskop çalışması Androloji Bülteni 2004 Sayı :16 C. Ünlü, M. Sönmezer.
 • Erken Evre Endometriosiste Laparoskopik Yaklaşım Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi. Ankara Mart 2004 C. Ünlü. Ed: Victor Gomel.
 • Puberte, In:Novak Jinekoloji 13.Baskı. Eds:Jonathon S. Berek. Nobel kitabevi. 2004 C. Ünlü.
 • Ovilasyon İndüksiyonunda Güncel yaklaşımlar Androloji Bülteni Nisan 2004 sayı:17, 140-145 C. Ünlü, M. Sönmezer.
 • Recurrent Vulvar - Perineal Endometriosis Artemis 4(4);2003, 77-79 K. Kahraman, M. Sönmezer, M. Güngör, C. Ünlü.
TOP
How can we help you?